I slutet av maj kommer Lilla Edet att få tre stora väggmålningar under en veckolång gatukonst- och folksagofestival.

 Satsningen är en del av GR-projektet ARTSCAPE SAGA, där internationellt erkända konstnärer skapar unika konstverk på temat ”folksagor från hela världen”.

– Två av väggmålningarna kommer att uppföras på EdetHus fasader; tegelvillan vid Fuxernaskolan, och Molinsgatan 11, berättar Lars Wijkmark, VD på EdetHus.

Artscape är en ideell kulturorganisation, och en av världens ledande aktörer inom storskalig urban samtidskonst. Just nu driver de konstprojektet ARTSCAPE SAGA, tillsammans med Lilla Edet och elva andra grannkommuner i Göteborgsregionen.

I Lilla Edet blir det alltså totalt tre stora väggmålningar under en veckolång gatukonst- och folksagofestival, som går av stapeln under 27 maj – 1 juni. Projektets aktiviteter är helt gratis och öppna för alla. Besökare och invånare kommer få sitta på första parkett när de enorma väggmålningarna växer fram. En av målningarna skapas utifrån kommuninvånarnas önskemål om vad målningen ska föreställa eller handla om. (Tips och önskemål mejlas med rubriken ”Konstverk Lilla Edet” till konst@artscape.se, senast 27 maj!)

Det anordnas även ett par andra konstnärsledda workshops, där vem som helst får vara med och skapa konst tillsammans med erfarna konstnärer. Information om dessa och andra aktiviteter kommer att finnas på kommunens hemsida och på Facebook.

– Vi har pratat med tre mindre kommuner i Värmland som varit med i ett tidigare Artscape-projekt, och där var invånarna jättenöjda, så vi ser med spänning fram emot att även vi i Lilla Edet ska få ta del av den här typen av gatukonst, berättar Anna Svensson, kulturstrateg i Lilla Edets kommun.

Tillsammans med Göteborg och Borås utgör projektet världens största gatukonst-område, och en karta kommer att tas fram med alla väggmålningar i ARTSCAPE SAGA-projektet. För varje deltagande kommun kostar hela projektet 200 000 kronor, och i Lilla Edets fall står kommunen för 20 procent, medan resterande 80 procent finansieras av EdetHus och Kelleby Fastigheter. Målningarna har en hållbarhet på 20 år.

Lars Wijkmark tycker att det är viktigt med en trivsam utomhusmiljö i vårt centrum, där offentlig konst bidrar till att sätta Lilla Edet på kartan.

– Ett slitet, tråkigt centrum ökar skadegörelsen och bidrar till känslor av både vantrivsel och otrygghet. Med Artscape kommer centrala Lilla Edet att få ett riktigt lyft, och min förhoppning är att detta ska bidra till ett mer levande centrum. Detta är också en av flera satsningar vi gör för att bidra till att Lilla Edet blir en attraktiv kommun.

Två av konstnärerna är redan klara: Ares https://www.instagram.com/ares_two/

och Animalitoland http://animalitoland.com/