Felanmälan Bostad

Startsida  /  Felanmälan Bostad

Felanmälan för bostäder

Logga in i vår nya tjänst "Mina sidor" för att göra en felanmälan i din lägenhet. Du loggar in med hjälp av BankID. På Mina Sidor kan du även se sina bostadsavtal, ev p-platsavtal, hyresavier, lediga lägenheter samt andra uppgifter. Tryck på länken nedan för att komma till Mina Sidor:

Klicka här för att komma till vår webbfelanmälan

I andra hand kan du även nå oss via e-post och telefon. Felanmälan dagtid 08:00–10:00, telefon 0520-49 41 19, e-post: felanmalan@edethus.se Vid akuta ärenden utanför kontorstid, ring 0520-49 41 28.

Vad är akut felanmälan?

Om det uppstår ett fel i ditt hem eller i huset du bor i ska du snarast ringa vår felanmälan på 0520-49 41 19 så att vi kan åtgärda felet. När det är akut och vårt kontor är stängt ringer du 0520-49 41 28.

 

Men vad innebär egentligen en akut felanmälan? Grundregeln är att om felet innebär en risk för att en person skadas eller att huset skadas, då räknas felet som akut. Eller om det är ett fel som av någon annan anledning inte kan vänta till dagen efter.

Om jouren åker ut på din felanmälan och de gör bedömningen att felet trots allt inte var akut,  får du stå för kostnaden.

 

Här kommer några exempel på akuta och icke akuta fel. Och om du är osäker, kan du alltid ringa jouren och rådfråga.

 

OBS! Vid stopp i hiss, ringer du hissföretaget. Numret står i hissen/ovanför hissdörren.

 

AKUTA FEL:

• Avlopp: Om det är stopp i avloppet/toaletten och vattnet stiger utan att rinna undan, så att det finns risk för vattenskada eller personskada.
• El: Om lägenheten/trapphuset är helt strömlöst, eller det är en skada på elledning så att det finns risk för personskada. (Om något är strömlöst i lägenheten ska du alltid kolla säkringarna först!)
• Lås: Om låset kärvar/är trasigt så att dörren inte går att låsa ordentligt, eller om du låst dig ute. (Observera att du behöver visa att du är lägenhetsinnehavare, och om du låst dig ute måste du själv stå för kostnaden för jourutryckningen.)
• Vatten: Vatten som strömmar ut från en ledning.
• Vitvaror: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.
• Tvättstuga: Strömlös tvättstuga eller större fel på utrustningen så att ingen tvättmaskin fungerar.
• Glas: Krossad glasruta, som innebär risk för personskada eller inbrott.
• Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
• Störning i grannskapet: Hög musik/fest, stök i trappuppgång mellan kl 22-07

 

ICKE AKUTA FEL:

• Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet/toaletten men det är inte helt stopp.
• El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
• Glas: Spricka i glasruta.
• Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
• Soprum: Dörren går inte att öppna/låsa upp.
• Vatten: Droppande kran.
• Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar inte.
• Tvättstuga: Inlåst tvätt åtgärdas inte, förutom när efterföljande dygn är helgdag