Om oss

Startsida  /  Om oss

AB Edethus är ett expansivt fastighetsbolag

AB Edethus är ett expansivt fastighetsbolag med huvuduppdraget att vara samhällsbyggare i kommunens tjänst. Vi äger och förvaltar lokaler för kommunal verksamhet, industrilokaler, mark för exploatering samt bostäder. Förvaltningen omfattar administrativ och teknisk förvaltning, kapitalförvaltning samt genomförande av projekt för om-, till- och nybyggnationer. Vi förvaltar även externt ägda fastigheter.

 

Vår uppgift är att trygga kommunens försörjning av kommunala lokaler, industrilokaler och bostäder. Förvaltningen bedrivs till största delen med egen personal. Vår vision är att vara ett omtyckt, respekterat och välfungerande kommunalt fastighetsbolag där hyresgäster och personal trivs och mår bra.

EdetHus historia

AB Edethus historia började 1971. Då slogs nämligen Lilla Edets köping, Lödöse och Inlands Torpe landskommuner samt en del ur Flundre landskommun (Åsbräcka) ihop till det som är Lilla Edets kommun.

 

Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur stiftelsen Edet Hus, Ströms Bostäder och stiftelsen Lödöse Bostäder. 1980 uppstår bolaget Leihab, vilket står för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Tio år senare slås Stiftelsen Edet Hus och Nya Göta Bruk ihop med Leihab, som i sin tur får namnet Leifab. Ett år senare, 1991, går kommunens fastigheter över i Leifabs ägande och förvaltning. Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab. 2009 får Leifab fastighetsförvaltningsuppdrag för externa fastighetsägare. 2016 går den tekniska förvaltningen tillbaka till kommunen, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus.

Årsredovisningar

Styrelsen

Edethus är ett helägt kommunalt fastighetsbolag där styrelsen i bolaget består av:

Bert Åkesson (S)
Ordförande
Johan Sösaeter (SD)
v Ordförande
Vesna Källström (S)
Ledamot

Paulina Svenungsson (C)
Ledamot
Ethel Augustsson (C)
Ledamot
Ove Olsson (M)
Ledamot
Lorentz Lindell (SD)
Ledamot
Mats Ollakka (SD)
Ledamot
Andreas Nelin (-)
Ledamot