Startsida  /  Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

AB Edethus kvalitetsarbete ska styras med hjälp av ett integrerat ledningssystem för verksamhetsstyrning, ledningssystemet ska omfatta kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Vårt bolag har valt FR 2000.

Ledningssystemet ska vara långsiktigt, ha mätbara mål och rutiner som är enkla att använda.
Ledningssystemet ger också kunskap om hur vår verksamhet fungerar, hur vi är beroende av varandra samt ger alla möjlighet att göra rätt.
Kvalitetsarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar, som genom hela bolagets engagemang ger lyckat resultat och nöjda kunder.
Kvalitetsarbetet ger oss också möjlighet att förstärka förtroendet hos hyresgäster, leverantörer och kommuninnevånare.