Startsida  /  Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för edethus.se

EdetHus står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur edethus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, liksom eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. Läs mer om lagen här.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från edethus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till sanny.mattelin@edethus.se
ring 0520 – 49 41 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss! Det är viktigt att vi får information om sådana problem.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt
Vi har inte funnit något innehåll som inte är tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
Vi har inte funnit några brister.

Hur vi testat webbplatsen
Utvecklarna av edethus.se har gjort en självskattning (intern testning) av edethus.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 September 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 September 2022.