Skadegörelsen utomhus vid Fuxernaskolan har minskat ordentligt, men inomhus fortsätter skadegörelsen med stora kostnader som följd. Därför söker nu EdetHus tillstånd för kameraövervakning även inne i skollokalerna.

Nya och bättre kameror utomhus liksom ronderande väktare har gjort att skadegörelsen vid Fuxernaskolan minskat ordentligt. Därför förlängs avtalet med väktarbolaget.

– Väktarna söker dessutom aktivt upp ungdomar som samlas utomhus vid skolan och försöker ha en dialog med dem. Det tycker vi är positivt, säger Martin Löfqvist, säkerhetsansvarig på EdetHus.

Inne på Fuxernaskolan har situationen dock inte förbättrats nämnvärt. Vi har tidigare berättat om söndersprängda toalettstolar, brand i papperskorgar, klotter och annan förstörelse – liksom öppnade vattenkranar som orsakat stora vattenskador för hundratusentals kronor. I anslutning till höstterminens start 2021 orsakades den största vattenskadan hittills, som precis är åtgärdad. Kostnad: nästan en miljon kronor, där EdetHus får betala närmare 400 000 och försäkringsbolaget tar resten.

– Det här måste få ett slut. Dels kostar det kommuninvånarna stora pengar, dels skapar all den här förstörelsen en otrygg miljö i skolan. Därför ansöker vi nu om tillstånd för kameraövervakning även inomhus, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Kameraövervakning inomhus är inte okontroversiellt, men både Lars Wijkmark och Martin Löfqvist konstaterar att både fackförbund och skolpersonal hittills varit positivt inställda till denna åtgärd.

– Jag tror att alla tycker att man måste göra något för att få stopp på det här, säger Lars Wijkmark.

Det är stränga regler kring hur filmmaterialet får hanteras, och i detta fall är det endast Martin Löfqvist som får tillgång till filmerna. Om något misstänkt brottsligt upptäcks, överlämnas materialet till polisen.

– Förutsatt att vi får tillstånd, vilket är högst troligt, räknar vi med att kamerorna kommer att finnas på plats nu under våren, säger Martin Löfqvist.

EdetHus tekniska grupp tittar också på ett digitalt system som mäter vattenförbrukning i realtid och larmar automatiskt vid läckor eller onormalt hög vattenförbrukning.

– Med den typen av system kan sådana här omfattande vattensabotage inte uppstå. Vi undersöker just nu hur man skulle kunna implementera en sådan lösning på Fuxernaskolan men även på fler ställen, säger Peter Larsson, teknisk chef på EdetHus.