AB EdetHus har nu rekryterat en ny VD, vilket blir Sanny Mattelin som tillträder 1 augusti.

Sanny Mattelin kommer närmast från det kommunala fastighetsbolaget Eidar i Trollhättan där han idag är förvaltningschef. Sanny har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har under sina drygt 10 år på Eidar haft olika chefsbefattningar, och fått mycket goda vitsord från medarbetare och chefer från sin tid i bolaget.

Sanny är kreativ, full av energi och har ett stort hjärta för kunderna och inte minst personalen. Han ser fram emot att lära känna de anställda på EdetHus och ser det kommande samarbetet med styrelsen, politiken och kommunen som en självklar del i uppdraget som VD.

Rekryteringsgruppen har varit enig i att välja Sanny Mattelin som ny VD. I rekryteringsgruppen har utöver rekryteringsfirman ingått EdetHus ordförande Andreas Nelin, vice ordförande Bert Åkesson, EdetHus ekonomichef Åsa Tapper samt kommunchef Elisabeth Linderoth.

Styrelsen för EdetHus beslutade  enhälligt på ett extra insatt styrelsemöte den 13 april att anställa Sanny Mattelin som ny VD.

Stort grattis och välkommen till EdetHus och Lilla Edets kommun!

Andreas Nelin (M)

Ordförande AB Edethus