Vårt uppdrag inkluderar att främja hållbarhet och i det ingår en modern och miljövänligare parkeringsmiljö.

Men parkeringarna måste också bära sina egna kostnader, annars kommer vi inte kunna utveckla dem för att möta framtidens behov. Intäkterna från parkeringsavgifterna kommer bland annat att användas för investeringar i parkeringsinfrastrukturen. Prisjusteringen syftar också till att standardisera och skapa en enhetlig prissättning. Vi vill skapa en rättvisare prisbild där de som nyttjar bilplatserna också betalar för dem.

I praktiken går det att se förändringen som att vi tar bort en subvention som har varit olika stor.

Målsättningen är att Införandet av den nya prismodellen sker under 2024.

AB EdetHus kommer att skicka ut ett nytt parkeringserbjudande till berörda hyresgäster med målsättningen att alla nya avtal ska vara tecknade under tredje kvartalet 2024.