Nyligen publicerades en insändare i TTELA angående golvet i Fuxernahallen, som skulle åtgärdas. Här nedan följer svar från Lars Wijkmark, och svaret finns även på ttela.se:

Svar från EdetHus:

Vi har under 2018 gjort flera insatser för att få Fuxernahallen i bättre skick. Belysningen i hallen är utbytt till LED-armaturer, en del av taket är reparerat, fönster har bytts ut och vi har renoverat några duschar och toaletter. Under jullovet utfördes, som planerat, uppsågning runt väggar för att få ned bulor på svällande golv samt lagning, slipning och lackning på skador. För att täcka spalten som uppstod mellan golv och vägg monterades ett plåtbleck på väggen som går ut 9-10 centimeter ut på golvet under ribbstolarna.

Inför reparationen har det tyvärr gått ut felaktig information om att byte av golv skulle ske, när det egentligen handlade om reparationsåtgärder av golvet – detta beklagar EdetHus. Golvet är inlagt 1990 och är slitet men funktionsdugligt. Utöver reparationsåtgärden som nu genomförts tittar vi mer långsiktigt på vad vi ska göra med trägolvet i Fuxernahallen. Tillsammans med kommunen ser vi också över hur vi kan göra golvet mindre halt.

Vår ambition är att alltid att ha en hög underhållsnivå, men som vi har svårt att upprätthålla. Detta på grund av reparationer efter skadegörelse. Bara under 2018 har vi lagt cirka 400 000 kronor på reparationer efter skadegörelse på Fuxernaskolan.

Lars Wijkmark/EdetHus