Lilla Edets kommun har brist på LSS-boenden, vilket gör att exempelvis unga vuxna med funktionshinder tvingas bo kvar hemma istället för att kunna leva ett mer självständigt liv. Därför var vi glada att under sommaren 2017 kunna ta det första spadtaget för ett nytt LSS-boende på Ström. Det nya boendet är nu färdigt, och rymmer sex separata lägenheter och gemensamhetslokaler.