Nu kommer det gamla badhuset att rivas, och arbetet med nya bostäder på området rullar igång igen. Omkring 40 lägenheter planeras, med trädgård på taket.

Positivt planbesked för bostadsbyggande vid badhuset kom redan 2016, och processen var i full gång då det plötsligt tog stopp. Kommunen hade konstaterat att det befintliga vattenverket, som ligger granne med gamla badhuset, behövde byggas ut för att klara framtida vattenförsörjning. Och då behövdes delar av badhustomten. För att ändå kunna gå vidare med bostadsplanerna köpte EdetHus under 2019 en grannfastighet söder om badhuset. I början av maj beslutade kommunfullmäktige att Lilla Edet ska ansluta sig till Trollhättans nya vattenledning från Vänern, vilket innebär att man inte behöver bygga ut det egna vattenverket.

– Nu kan vi riva badhuset och fortsätta planarbetet, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Rivning kommer att ske under 2020, men först behövs ett formellt rivningstillstånd och sedan ska arbetet upphandlas och utföras.

– Detaljplanen ska också ändras. Dessutom finns en möjlighet att det befintliga vattenverket inte heller behövs, och då kan man bygga bostäder även där. Därför kommer den här processen att ta lite extra tid, byggstart blir tidigast 2023 eller 2024.

På badhustomten planeras omkring 40 genomgångslägenheter, eventuellt med lite högre standard än vanligt.

– Läget här med utsikt över älven ger möjlighet att erbjuda lite högre standard vad gäller materialval, men detta är inte bestämt ännu. Vi tänker också att lägenheterna blir handikappanpassade, och att målgruppen främst kommer att vara 50-plussare som kanske sålt sina villor och letar efter ett mer praktiskt och lättskött boende.

Eftersom själva tomten är ganska smal, finns inte så mycket utrymme runt omkring för mer än parkeringar. Därför är tanken att det ska finnas trädgårdsytor på taket, med möjligheter att odla.

– Trenden med gröna tak är bra på många sätt, eftersom man kan utnyttja solen optimalt, men också ytor som annars inte används, avslutar Lars Wijkmark.