Tack vare projektet Skapande skola får nu alla kommunens skolor utsmyckningar – utvändigt eller invändigt. Konstnärerna är elever från Lilla Edets förskoleklasser, tillsammans med professionelle konstnären Johan Bloom.
Anna Svensson är kultursamordnare i Lilla Edets kommun, och ansvarig för projektet. Skapande skola är ett statsbidrag som ska bidra till att eleverna når målen enligt läroplanen, samt stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer, och öka deras kreativitet och egna skapande. Stadsbidraget är ett komplement till skolornas egen kulturbudget.
– Vi hade pengar över i vår egen kulturbudget eftersom rekryteringen av föreningsutvecklaren drog ut på tiden. En del av de pengarna kunde vi använda till de här utsmyckningarna, tillsammans med stadsbidraget, berättar Anna Svensson.

Anna, som själv är konstnär, hade en idé om att kommunens alla förskoleelever skulle kunna få skapa konstverk både till skolornas utemiljö men också inomhus. Konstnären Johan Bloom från Tjörn anlitades för att leda två olika slags workshops. I den ena workshopen fick barnen måla abstrakta motiv på stora träskivor, som Johan sedan sågade ut i cirkelform. Dessa verk är nu inomhus-dekorationer på Nya Skolan, Ryrsjöskolan och Tingbergsskolan.
– I den andra workshopen fick de i uppgift att måla ett djur utifrån en bild, och sedan även ett fantasidjur. Johan skapade sedan ett digitalt kollage av alla bilder, som ett Göteborgs-företag  printade ut på väderbeständig plåt.
Dessa konstverk livar nu upp fasaderna på Fuxernaskolan F-3 och Strömskolan. Anna Svensson är väldigt glad över projektet, som hon hoppas ska bli ett startskott för fler utsmyckningar i kommunens skolor.
– Det är viktigt för barnen att ha en skolmiljö som man trivs att vistas i, och här har barn dessutom själva fått vara med och skapa något att vara stolt över, säger hon.