Lödöse Museum får nu sin största energisatsning sedan huset byggdes.

– Nu får vi ordning på inomhusklimatet, vilket gynnar både personal, besökare och de ömtåliga föremål som finns på museet, säger Peter Larsson på EdetHus.

Lödöse Museum byggdes för att kunna hålla ett trögt inomhusklimat, så att föremålen som visas där inte ska skadas av temperaturväxlingar. Trots detta har museet genom åren haft problem med både ventilation och temperatur.

– De senaste årens väderförändringar har inte gjort saken bättre, med värmeböljor på somrarna och mycket regn på höstarna, säger Ing-Marie Trägårdh som är antikvarie på Lödöse Museum.

För några år sedan blev situationen akut för de museiföremål som förvarades i magasinet. Den höga luftfuktigheten gjorde att saker av läder, tyg och järn riskerade att bli angripna av mögel eller rost. 2021 installerade EdetHus en klimatanläggning som var specialanpassad för den här typen av verksamhet, vilket blev räddningen. Däremot kvarstod bekymret med ventilationen och att det ofta var antingen för kallt eller för varmt inomhus, vilket påverkade både personal och besökare. Genom åren har EdetHus försökt komma tillrätta med problemen utan att riktigt lyckas. Nu har man gjort en grundlig genomgång av fastigheten och tagit ett helhetsgrepp. Peter Larsson, som är fastighetsutvecklare för energi på EdetHus, berättar att man dels byter ut alla gamla remdrivna fläktar mot moderna EC-fläktar som är mycket mer driftsäkra och effektiva.

– Vi har också installerat sex stora luftvärmepumpar som både värmer och kyler på ett optimalt sätt. Framöver kommer vi även att installera en befuktningsanläggning som ser till att luftfuktigheten i utställningshallen håller en jämn nivå.

Ing-Marie Trägårdh och hennes kollegor är glada och lättade över att man äntligen får en långsiktigt fungerande lösning med bättre arbetsmiljö.

– Just i entrén har problemet varit störst, där det antingen varit för kallt eller för varmt vilket påverkat receptionspersonalen och även besökarna. Många som kommer hit är äldre och när vi haft nästan 30 grader även inomhus blir det ju inte alls bra, säger Nicklas Foresti som är drifttekniker på Lödöse Museum.

Även för museiföremålen i utställningshallen är inomhusklimatet av största vikt. De allra mest ömtåliga objekten har dock specialgjorda klimatmontrar – något som egentligen alla montrar hade behövt vara, menar Ing-Marie Trägårdh:

– Men de är så otroligt dyra så det hade inte varit möjligt. Med både luftvärmepumpar och befuktningsanläggning får vi exakt det klimat som är lämpligt i utställningshallen, och det känns fantastiskt bra. Lödöse Museum har fantastiska och unika föremål som vi behöver skydda för framtiden.