I Högstorp-området äger EdetHus skog som sluttar ner mot ett antal villor. Fler av träden var i dåligt skick och riskerade att falla ner över husen, så vi lät fälla dem för ett bra tag sedan. Tyvärr har de fått ligga där i väntan på bortforsling – det var nämligen såpass brant i skogsbacken att det visade sig vara ett svårlöst problem att frakta bort dem. Vår fastighetsvärd Peter Johansson fick nyligen i uppdrag att  såga upp träden i hanterbara längder, och nu har vi äntligen kunnat forsla bort dem med hjälp av en kranbil!