Äldreboendena i Lilla Edet ska få nya, blomstrande entréer. Trädgårdsarkitekterna bakom förvandlingen bor i Lödöse, och är specialister på upplevelseträdgårdar.

– Växter och natur har en läkande och lugnande effekt på oss människor, säger Annette Granström.

EdetHus har bestämt att entréerna på kommunens tre äldreboenden ska få ett ordentligt lyft, dels för att vara välkomnande men också för att de boende ska ha något vackert att vistas i.

– Det började med att miljövärdsgruppen ville göra ett förbättringsprojekt som gjorde skillnad och som lyfte fram EdetHus. Tankar dök upp om att göra något för barn och gamla, berättar Ann-Britt Hall, tf förvaltare på EdetHus.

Man insåg att det behövdes expertis, och Ann-Britt tog kontakt med Lennart Wahlstedt, utemiljöchef hos bostadsbolaget Poseidon som fått pris för sina utemiljöer. Han hade inte tid att hjälpa till, men rekommenderade Charles Granström. Vid första kontakten med Charles visade det sig att han bodde i Lödöse och hans fru, som även hon är trädgårdsmästare, hade erfarenhet att skapa utemiljöer för äldreboenden. Ann-Britt kontaktade Charles Granström för en rundvandring på kommunens äldreboenden och förskolor.

– Vi slogs genast av att äldreboendena inte hade särskilt välkomnande entréer, så vi valde att lägga krutet där.

Pilgården, Lindkullen och Soläng kommer under våren att få nya utomhusmiljöer i anslutning till sina entréer, med blommande rabatter, slingrande gångar och sittplatser. Det blir även skärmtak som ger skugga och regnskydd, och vissa befintliga växter återanvänds, medan andra blir helt nya.

– Det viktigaste är ju att locka ut människor att vistas där, och att det ska finnas sittplatser där man känner sig trygg och lite skyddad. Planteringarna kommer att vara intressanta hela säsongen, och även vara vacker att se på inifrån boendet, berättar Charles Granström.

Många offentliga verksamheter har ganska tråkiga planteringar av standardtyp, för att det ska vara lätt att underhålla. Det är också vanligt att man ersätter rabatter med gräsytor av samma skäl.

– Men gräsmattor måste klippas varje vecka under sommarhalvåret, medan en rätt planerad rabatt kräver mycket mindre skötsel.

Och blommande rabatter kommer det att bli. Största förändringen kommer Pilgården att få, eftersom Pilgården dels har tre olika entréer, och man även måste återställa mycket mark utanför huvudentrén efter bytet av värmesystem. Där blir det en promenadslinga med fina, blommande rabatter.

Växtvalet till de tre projekten utgörs av tåliga, långlivade perenner, där även färgerna är viktiga, menar Annette Granström:

– Många äldre ser dåligt, därför har vi valt starka färger som salvia i lila, och kantnepeta i blått som också drar till sig insekter. Gul strålrudbeckia och röda solhattar är andra exempel, men också vajande gräs och färgstarka bladverk.

Även om växterna ofta är huvudnumret, finns det så mycket mer man kan tillföra en trädgård som blickfång:

– På ett äldreboende i Göteborg gjorde jag en äng och placerade en gammal rostig släpharv mitt i. Det blev vackert, samtidigt som det väckte gamla minnen hos de boende. På ett annat ställe använde vi oss av bohusgranit och vajande gräs, som gav en känsla av skärgård och vatten. Sådana inslag skapar ju också fler samtalsämnen, avslutar Annette Granström.

(Bild nedan: Annette Granström har varit med och utformat den trädgårdsliknande miljön på Vegahemmet i Göteborg.)

(Bild nedan: Första intrycket är viktigt. Här har Charles och Annette Granström gjort en helt ny plantering framför entrén hos en privatkund)