Två gånger om året har EdetHus boendeinflytandemöte tillsammans med hyresgästföreningen. Där går man igenom vad respektive part har inplanerat framöver, liksom olika önskemål. Man fastställer också storleken på de ekonomiska medel som EdetHus stöttar hyresgästföreningen med, vilket i nuläget handlar om totalt 26 500 kronor fördelat på olika fritids- och boendeinflytandeaktiviteter

För förvaltningschef Mats Olsson var mötet förra veckan det fjärde i ordningen sedan han började på EdetHus.

– När vi förhandlar om hyrorna, är vi och hyresgästföreningen motparter. Men när det gäller boendeinflytande är vi samverkanspartners, och det känns viktigt att stötta den lokala hyresgästföreningens arbete med att skapa engagemang i våra bostadsområden. Vissa aktiviteter har vi också tillsammans, till exempel sommarkaffet som brukar vara uppskattat.

Anita Almén Björk är ordförande i hyresgästföreningen i Lilla Edet. Hennes erfarenhet är att samarbetet med EdetHus funkar jättebra, och att de har stor nytta av de fritids- och boendeinflytandemedel som bolaget står för. I nuläget omfattar fritidsmedlen 15 000 kronor per år, och medlen för boendeinflytande 11 500 kronor. Fritidsmedlen använder man till olika aktiviteter för sina medlemmar, som grill- och pizzakvällar, lussefika, tipspromenader och annat som både barn och vuxna kan delta i.

Hyresgästföreningen i Lilla Edets kommun har över 600 medlemmar. Men Anita Almén Björk konstaterar att precis som övrigt föreningsliv har man svårt att få medlemmar att engagera sig och kanske våga ta en styrelseplats.

– Dessutom är kommunen stor och områdena utspridda. Tidigare har vi till exempel haft grillkvällar i Strömsparken, men då är det mest medlemmar från de centrala delarna som dyker upp. Nästa år ska vi testa att ha grillkvällar i olika bostadsområden, så att vi finns på plats i hela kommunen. Då kanske vi lättare kan fånga upp mer lokala frågor. En annan sak vi tagit upp med EdetHus är möjligheten att få låna en lokal i Lödöse där vi skulle kunna ha film och andra barnaktiviteter, för det är efterfrågat, säger Anita Almén Björk.

Andra viktiga delar i det gemensamma arbetet med boendeinflytande är olika samverkansmöten när det gäller renoveringar – som exempelvis inför det kommande stambytet på Hantverkaregatan:

– Vi har haft möten med våra hyresgäster och pratat om hur stamrenoveringen ska gå till, men också diskuterat de standardhöjningar som blir i samband med stambytet. Kostnaderna för dessa har vi sedan förhandlat med hyresgästföreningen. Alla hyresgäster godkände också standardhöjningarna, och där tror jag vårt goda samarbete med hyresgästföreningen varit av stor betydelse, avslutar Mats Olsson.

(Bild nedan: Anita Almén Björk, ordförande i hyresgästföreningen i Lilla Edet)