Lilla Edets kommun bjöd för andra gången in EdetHus att hålla Bo-skola för nyanlända. Fokus låg på vilka skyldigheter och rättigheter man har när man bor i hyresrätt, men också en hel del praktiska tips – som hur man testar brandvarnaren, sorterar matavfall och rensar stopp i avloppet.

Det var till största delen eritreanska nyanlända men även några från Syrien och Somalia som samlats på kommunhuset för ett par timmars Bo-Skola. EdetHus hade fått uppdraget att berätta om vilka skyldigheter och rättigheter som gäller när man bor i en hyresrätt.

– För många nyanlända kan detta vara svårt att förstå, för det är så annorlunda mot det man kommer ifrån. Här finns massor av saker att hålla reda på, säger EdetHus VD Lars Wijkmark, som fanns på plats tillsammans med uthyrningsansvarig Agneta Johansson.

Ann-Sofie Olofsson är ansvarig för sociala boenden i Lilla Edets kommun, och är hyresvärd för de bostäder som hyrs via kommunen. Målgrupperna är flera, och i det här fallet de 15-tal nyanlända som varken har personnummer eller den ekonomi som krävs för att få ett vanligt hyreskontrakt.

– Vi har ett mycket bra samarbete med våra hyresvärdar i kommunen, och särskilt med EdetHus som ju är vårt kommunala bostadsbolag. Tillsammans löser vi bostäder åt de som behöver. Familjer med många barn kan vara en utmaning, men även där hittar vi någon form av bostad, säger Ann-Sofie Olofsson.

Under BoSkolan berättar Lars Wijkmark och Agneta Johansson om hur det går till när man får en lägenhet och vad man behöver tänka på. På Powerpoint-presentationen finns pedagogiska bilder, och kulturtolkarna som sitter med översätter för deltagarna.

Kulturtolkarnas roll är annorlunda jämfört med en vanlig tolk. De inte bara översätter utan förklarar även många av de begrepp som de nyanlända aldrig hört talas om förut, som alltifrån brandvarnare och tvättstugor till hemförsäkringar och elleverantörer. När Lars Wijkmark har ordet tar han också upp den viktigaste räkningen av alla att betala – nämligen hyran:

– Om hyran inte kommer in i tid kan man bli av med sin lägenhet och även få svårt att skaffa bostad i framtiden.

En av de nyanlända undrar hur man gör om deras ersättning från exempelvis socialförvaltningen eller försäkringskassan är försenad.

– Det kan man tyvärr aldrig räkna med att hyresvärden tar hänsyn till. Men om man märker att ersättningen är försenad, behöver man höra av sig till oss så fort som möjligt.

Agneta Johansson visar bland annat hur en brandvarnare fungerar, och har även ett avloppsrör med sig för att förklara hur man rensar avloppet under tvättstället.

Två timmar går fort, och efteråt konstaterar Lars Wijkmark att EdetHus framöver ska försöka hålla BoSkolan i en av sina lägenheter för att informationen ska bli mer konkret, och bättre kunna svara på frågor på plats.

Ann-Sofie Olofsson berättar att kommunen har tillgång till mängder av bra informationsmaterial på olika språk för nyanlända, men att den personliga kontakten ändå är oöverträffad. Då kan man använda sig av bildstöd, översättningsprogram och kulturtolkar, och även visa hur man hittar instruktionsfilmer på Youtube.

– Dessutom har vi integrationsteamet som känner alla de nyanlända, och de gör ett fantastiskt jobb. Det viktiga är att ha förståelse för de olika bakgrunder våra nyanlända kan ha – från ett och samma land kan det komma människor som är högutbildade ingenjörer men också analfabeter från landsbygden. De som kommer till Sverige har ofta väldigt olika förutsättningar.