Länsstyrelsen river upp bygglovet för Lilla Edet Bryggeri, med motiveringen att bryggeriverksamheten är större än den publika verksamheten. Men bryggeriet ger inte upp. De har lämnat in en överklagan, och kommer att ha öppet för försäljning av lätt- och folköl med start nu på torsdag. 

Nyligen var EdetHus VD Lars Wijkmark på besök hos Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson i bryggeriets nya lokaler i gamla brandstationen. Lars Wijkmark menar att bryggeriet utgör en helt unik verksamhet som lyfter hela Lilla Edet, och tycker det är tråkigt att Länsstyrelsen valt att riva upp bygglovet med hänvisning till själva bryggeriverksamheten, och att den inte skulle stämma överens med kommunens detaljplan i centrum:

– Bryggeriet har ju hela tiden haft som vision att både ha ölproduktion i hantverksmässig skala samtidigt som man har en publik verksamhet i form av smakpubar, försäljning av lätt- och folköl över disk och andra evenemang. Jag ser ingen skillnad på detta och exempelvis bageriverksamhet, där man både bakar och säljer sina varor i anslutande butik eller café, liksom levererar till butiker.

Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson har lagt ner mycket kraft och pengar på att kunna öppna sin verksamhet i gamla brandstationen, och uttrycker stor besvikelse över Länsstyrelsens beslut.

– Det är en enda person som överklagat, med hänvisning till pubverksamheten. Men den är ju helt i enlighet med detaljplanen! Medan Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att själva bryggeridelen inte hör hemma i centrum, säger Torbjörn Wellrath.

Han konstaterar att Lilla Edet Bryggeri är ett av Sveriges minsta microbryggerier, 200 liter på 20 kvadratmeter jämfört med liknande bryggerier i närområdet som har bryggverk på 2 000-3 000 liter. Och att deras ambition redan från början varit att ha olika typer av publik verksamhet som smakpub, after work, försäljning, ölgille och visning av verksamheten. Liksom konferenser, privata middagar och andra typer av event.

– Vi ville inte ”bara” vara ett bryggeri, utan verkligen bjuda in och bidra till att Edet-borna ska känna sig delaktiga i det vi gör. Och vi har blivit helt överväldigade av all positiv respons och alla glada tillrop vi fått från allmänheten.

Ända sedan Lilla Edet Bryggeri startade förra året på Hercules-området har deras olika sorter av Edet-öl varit mäkta populära på Systembolaget, och det är med ett nödrop som de har kunnat brygga i takt med efterfrågan. Därför behövdes också de större lokalerna i gamla brandstationen.

– Vårt fokus är att tillverka traditionell öl med hög kvalitet, vilket fått genomslag i de omdömen och betyg vi fått på olika öl-forum. På exempelvis Untappd ligger vi på 3,4 av 5 möjliga, vilket är väldigt roligt! Vår plan är att lansera sex nya sorter Edet-öl i år, bland annat en lager.

Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson har nu överklagat Länsstyrelsens beslut, där de har förtydligat förhållandet mellan själva bryggeridelen och den publika verksamheten. Planen är att framöver kunna ha öppet flera gånger i veckan, med försäljning av lättöl och folköl liksom olika produkter som hör till öltillverkningen, men också erbjuda så kallad smakpub där gäster kan beställa småglas med starköl ur den egna produktionen.

Överklagandeprocessen har normalt en handläggningstid på 6-9 månader, och under tiden ämnar bryggeriet att fortsätta sin verksamhet. Med start på torsdag kl 17-18 kommer man att försöka ha öppet åtminstone två gånger i veckan för försäljning av lätt/mellanöl. Anette och Torbjörn vill också öppna smakpuben, men då krävs ett slutgodkännande från miljö- och byggförvaltningen, och slutsamråd/inspektion kommer att ske nästa vecka.

– Vår förhoppning är självklart att vi ska kunna stanna kvar i Lilla Edet. Men blir det ännu ett avslag får vi flytta verksamheten någon annanstans. Vi har redan erbjudanden från andra kommuner, avslutar Torbjörn Wellrath.

FOTNOT: Bryggeriets öppettider framöver kommer att läggas ut på Facebook, liksom annonseras på dörren.

(Bild nedan: Lars Wijkmark besöker Lilla Edet Bryggeri. Foto Torbjörn Wellrath)

(Bild nedan: Torbjörn Wellrath i bryggartagen. Foto Jonas Andersson/AleKuriren