Nu är det snart dags för containrarna – under 5:e till 7:e april kommer de att finnas i våra bostadsområden. I dessa kan man slänga osorterat skräp – dock INTE farligt avfall, såsom batterier, ljuskällor, kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel etc. Sådant ska till ÅVC.

Hög tid alltså att se över era förråd och börja rensa!