Nu är det dags för containrarna – under 11:e till 13:e april kommer de att finnas i våra bostadsområden.

I dessa kan man slänga osorterat skräp – dock INTE farligt avfall, såsom batterier, ljuskällor, kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel etc. Sådant ska till ÅVC.

Hög tid alltså att se över era förråd och börja rensa!