Brandvarnaren är en billig livförsäkring. Den kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. Men glöm för allt i världen inte att TESTA brandvarnaren regelbundet – gärna en gång i månaden. 

Om du vill få en sms-påminnelse regelbundet  från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) kan du anmäla det HÄR.

Du testar din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det behöver du byta ut hela brandvarnaren.

Då ska du testa brandvarnaren:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den
 • På Brandvarnardagen den 1 december

Kom ihåg:

 • Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batteri-varningen kommer.
 • Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned den för att byta batteri.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och satt upp den igen.
 • Gör rent brandvarnaren en gång per år genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.
 • Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver då göras ren.

Hjälpmedel vid nedsatt hörsel

Det finns hjälpmedel för den som inte kan uppfatta den vanliga signalen från en brandvarnare. Larmet kan utökas med en blinkande lampa och vibration när larmet går. Olika regioner har olika regler för vilka hjälpmedel som kan beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare.