I fredags gjorde Lars Wijkmarks sin sista dag som VD för EdetHus. Efter tio år går han vidare mot nya äventyr på Lundqvist Byggförvaltning i Trollhättan. Vi tar därför tillfället i akt och pratar med tre generationer VD:ar på EdetHus inklusive vår nya stjärna Sanny Mattelin, låter dem berätta om vilka framgångar och utmaningar de upplevt på EdetHus – och vilka som står för dörren.

Owe Lång är idag ekonomichef på Eidar i Trollhättan, men under åren 2003 och 2012 var han VD för dåvarande Leifab. När han började fanns bolagets administration i den gula trävillan på Göta Industriområde, vilket inte precis var optimalt:

– Men vi fick ju snart flytta in i det stora tegelhuset på området, där vi kunde samlas allihopa. Då kunde man också börja forma hela arbetsgruppen som ett team, vilket alltid varit en viktig fråga för mig, säger Owe Lång.

Ordning och reda är en annan av Owe Långs käpphästar – det är ju inte för inte som han är ekonomichef. När han tillträdde på Leifab inledde han ett arbete med att få bolaget kvalitetssäkrat enligt standarden FR2000, som är till för att säkra dokumenteringen av rutiner och processer i ett företag.

– Vi hade årliga revisioner för att säkerställa att vi skötte våra rutiner för alla arbetsmoment. Vi skapade bland annat datastöd för att hantera ronderingar och inte tappa bort felanmälningar. Det var då vi påbörjade vi bolagets digitaliseringsresa, där fastighetsskötarna fick sin första handburna enhet där de kunde följa sina arbetsordrar.

Under Owe Långs tid som VD lades också mycket fokus på företagandet i Lilla Edet. Gula Villan på Göta fylldes med småföretag, Herculesområdet utvecklades till en företagsby, man hjälpte Storel att få större lokaler – bland mycket annat.

– Det arbetet var viktigt, för vi bidrog till att möjliggöra fler arbetstillfällen i Lilla Edet.

Det som idag är ett framgångsrikt miljöarbete hos EdetHus, grundlades även det under Owe Lång. Solpaneler sattes upp på kommunens äldreboenden, pelletspannor ersatte fossila bränseln och Leifab sålde och arrenderade ut mark till de vindkraftverk som idag står på Prässebergen, där man idag själva är delägare i ett av dem.

– Utmaningen vi hade under den här perioden var ju den sjunkande befolkningen och tomma lokaler. Det var en tuff situation. Därför var det extra roligt att få uppleva vändningen med påbörjandet av dubbelspår och motorväg, och ökad inflyttning söderifrån. Dessutom fick jag vara med och ta första spadtaget till Centrumhuset.

Sina nio år på Leifab minns han med glädje. Han trivdes med arbetsuppgifterna och den frihet som fanns, liksom den positiva dialogen  arbetsgruppen med kommunchef och förvaltningschefer, och som han och dåvarande kommunchefen Johan Fritz tog initiativet till.

– Sist men verkligen inte minst var personalen på Leifab fantastiskt, jag trivdes väldigt bra med dem.

Lars Wijkmark tycker det var tacksamt att ta över efter Owe Lång eftersom bolaget var välskött och uppstrukturerat, till på köpet i en kommun som var på väg in i en riktigt expansiv fas:

– Det var ju väldigt kul att få uppleva invigningen av både dubbelspår och motorväg, och få vara med i den där känslan av framtidstro, säger han.

Den otroliga tillväxt som Lilla Edet sedan fick uppleva beskriver han som fantastisk, men också en utmaning. Befolkningsökningen krävde nya bostäder, förskolor, utbyggnad av befintliga skolor och annan kommunal infrastruktur, så det var bara att kavla upp ärmarna. Bygget av Centrumhuset var redan igång, gamla kommunhuset byggdes, Sadelmakaregården stod klart 2018, och totalt har 100 bostäder blivit verklighet under Wijkmarks tio år. Tre LSS-boenden liksom en ny förskola i Ryrsjön har det också blivit.

– Det var mycket jobb, men samtidigt himla roligt och dessutom i en positiv anda, för alla jobbade ju mot samma mål och ville att det skulle bli bra.

Lars Wijkmark kom från den privata sidan in i ett kommunalt bolag där man måste förhålla sig till beslutsprocesser som funkar på ett helt annat vis. Lärorikt tycker han, och 2018-2019 fick han även möjligheten att sitta med i Allmännyttans VD-råd.

De senaste två åren har EdetHus fokuserat på en organisationsförändring, där fastighetsskötarna blivit färre och driftteknikerna fler.

– Fastighetsskötseln blir alltmer tekniskt komplicerad, och då behöver vi också anpassa organisationen efter det. Vi har också jobbat mycket med både hemsida och sociala medier, vilket är en stor förändring jämfört med när jag började. Nu når vi ut på ett helt annat sätt.

När Lars avtackades förra veckan, fick han frågan vad som varit mest roligt under hans tio år som VD.

– Jag kan ärligt säga att alltihop varit lika roligt! Jag har trivts kanonbra här, och fått jobba med ett väldigt gott gäng. Samtidigt känns det jättebra att få lämna över till en ny generation.

Sanny Mattelin tillträdde som ny VD 1 augusti och känner sig motiverad och startklar. Dessutom tycker han att det väl förberett ur leveranssynpunkt: Bostadsområdet Ängshöken, den nya brandstationen, Fuxernas nya gympasal liksom utbyggnaden av Strömsskolan är färdiga att köra igång. Därefter ligger exempelvis radhusen på Smörkullen, stora lägenhetsprojektet i centrum liksom utvecklingen av Lödöse Varv i olika faser av planering och bygglovsförfarande, vilket gör att man inte måste tampas med allting på samma gång.

Han konstaterar att det finns en otrolig utvecklingspotential rent exploateringsmässigt, samtidigt som det finns utmaningar i de kommande projekten som man måste fundera över.

– Speciellt ur ett finansieringsperspektiv där ränteläge och byggpriser kommer att tvinga oss att prioritera och lägga om tidsplaner. Men jag ser inte det som nedslående utan snarare som en motivator – utmaningarna är det som driver mig. Och den viktiga balansgången som många allmännyttor måste hantera, det vill säga att producera både samhällsnyttiga lokaler och bostäder i rätt ordning för att se till att kommunen kan växa på ett kvalitativt vis, det är ytterligare en del av arbetets charm.

Vad tar du med dig från dina föregångare?

– Av Owe, som jag arbetat med i 10 år på Eidar, tar jag med mig att all kreativitet frodas bäst inom en ram av struktur och att ”sagt är sagt”, det vill säga att bolaget och dess personal uppfyller de åtagande man tar på sig – alltid. Och från Lars är det den känsla av glädje och driv som finns här, och hans ”ingenting är omöjligt-attityd”.