Med våren kommer besiktning av alla lekplatser som EdetHus har i sitt bestånd. Ansvaret för att en lekplats och lekredskap uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren, och för EdetHus räkning är det LP Entreprenad som utför besiktningarna och kollar så att all utrustning är godkänd, rätt monterad och att ingenting sitter löst eller är trasigt.

Just nu fräser våra miljövärdar sanden på alla lekplatser på västersidan, och igår var det Strömskolans tur. För att behålla sandens falldämpande förmåga behöver man luckra upp den regelbundet med jordfräs.

–   En del äldre lekplatser har dessutom ingen markduk i botten och då försvinner sanden ner i marken med tiden. Här räcker det inte med att luckra, utan vi behöver även fylla på med ny sand, konstaterar miljövärden Inger Hillkvist.

Det vanligaste problemet är slitage, och i sommar kommer EdetHus att lägga fokus på att tvätta och måla lekutrustning så att den ska hålla längre. Viss lekutrustning kommer också att bytas ut.

(Bild nedan: EdetHus miljövärdar Inger Hillkvist och Krister Magnusson)