Lilla Edets kommun är bra på energieffektivisering i sina fastigheter, tack vare att Edethus jobbar hårt med detta. Sedan 2004 har energiförbrukningen i fastigheter per invånare minskat med 16 procent i Lilla Edet.

Det är fastighetsenergiföretaget Near4You som rankat landets olika kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter förbrukar per invånare. Lilla Edets kommun ligger bra till med sin minskning på 16 procent – motsvarande siffra för hela landet är 12 procent.

– Vi jobbar ju ganska omfattande med energieffektivisering, ända sedan år 2000 när vi började byta ut de fossila bränslena, berättar Bo Edh, fastighetsförvaltare på AB Edethus.

Man började med att byta ut oljepannor mot pelletspannor, och i samband med detta monterades solfångare som kunde sköta varmvattenuppvärmningen. På senare år har Edethus investerat i en större solenergianläggning på Lindkullen, vilket ger betydande energibesparing eftersom kommunens centralkök ligger där. Dessa solceller sänker elkostnaden med minst 15 procent per år.

Edethus byter också kontinuerligt ut ventilationssystemen till mer energieffektiva varianter, dessutom försöker man göra sig av med all direktverkande el som uppvärmningskälla. Solrosens förskola har ersatt sin direktverkande el med fjärrvärme, likaså Lindkullens.

– Att energiövervakningen är datoriserad gör ju att vi kan bevaka energiåtgången på ett helt annat sätt. På så vis reglerar vi enkelt temperaturen i olika lokaler, ser till att uppvärmning, ventilation och teknisk utrustning inte går i onödan, berättar Bo Edh.

Sist ut för datoriserad övervakning är Strömskolan, och det blir färdigt vid årsskiftet.