Nu är det klart att EdetHus ska bygga den nya brandstationen på Juno-tomten vid Lilla Edets södra infart.

– Vi ser verkligen fram emot att få nya lokaler med helt nya förutsättningar, säger områdeschef Göran Andersson.

Bristerna i arbetsmiljön på brandstationen är vid det här laget välkända, och i somras fick man ett föreläggande från Arbetsmiljöverket. Vissa brister är åtgärdade, medan andra är omöjliga att genomföra på grund av att byggnaden inte alls är anpassad för räddningstjänstens verksamhet.

– Byggnaden var ju från början ett kommunförråd, och det är en stor lättnad att vi nu får en helt ny brandstation på Juno istället. Där har vi också ett väldigt bra utryckningsläge intill E 45:an både norrut och söderut, konstaterar Göran Andersson, områdeschef på SBRF i Lilla Edet.

Den nya brandstationen ska byggas för att hålla i 50 år, och kommer alltså att bli toppmodern. Bland annat får man en tvätthall för fordonen, vilket inte finns i nuläget. En annan betydelsefull förbättring är ett särskilt utrymme för att hantera personalens kontaminerade utrustning efter utryckning. Forskning visar att brandmän löper högre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar, just på grund av alla farliga ämnen de kommer i kontakt med vid brand.

– Använda kläder och utrustning måste hanteras i ett avskilt utrymme på brandstationen, och tvättas på ett särskilt sätt. Först när allt är helt rent får man ta in det på brandstationen. Här är det också mycket viktigt med specialanpassad ventilation, säger Göran Andersson.

Placeringen på Juno-tomten innebär också plats för ett övningsområde intill brandstationen, där personalen kan öva på alla möjliga typer av olycksscenarion. Invändigt blir det även en utbildningssal.

– Vi har ju ett utbildningsuppdrag för allmänheten, och där behöver vi bli bättre. Med den nya brandstationen kan vi hålla utbildningar och kurser för allmänheten och olika grupper, både inomhus och utomhus.

Ytterligare en aspekt med den nya stationen är betydelsen som ledningscentral i händelse av kris, menar Göran Andersson. Därför tittar man på möjligheten att dimensionera byggnaden för att exempelvis kommunledningen tillfälligt ska kunna arbeta här vid situationer av hot eller annan form av akutläge. Man ser också över möjligheten att bygga in ett reservkraftverk för självförsörjning i händelse av strömavbrott.

– Vi ser verkligen fram emot att sätta igång med planeringen nu tillsammans med EdetHus och kommunen, och det är ju lite bråttom eftersom byggnaden ska stå färdig i slutet av nästa år, avslutar Göran Andersson.

EdetHus kommer att bistå med projektledare och arkitekt, och därutöver ta in specialistkompetens eftersom man själva inte har den erfarenhet som krävs för den här typen av specialbyggnader, menar VD Lars Wijkmark:

– Första steget blir att bilda en projektgrupp med räddningstjänsten, och tillsammans titta på hur man byggt andra brandstationer. Detta blir verkligen ett spännande uppdrag!

(Bild nedan: Områdeschef Göran Andersson, räddningstjänsten i Lilla Edet. Foto Jonas Andersson/Alekuriren)

(Bild nedan: Juno-tomten där den nya brandstationen ska byggas)