EdetHus har tecknat om lånet för Sadelmakaregården till ett så kallat Grönt lån.

Bygget av bostadsområdet Sadelmakargården på Ström är en framgång ur energisynpunkt. Huset är mycket energisnålt jämfört med våra andra bostäder, tack vare både bergvärme och solpaneler på taken. Därför har vi kunnat teckna om lånet för Sadelmakaregården till ett så kallat Grönt lån hos Kommuninvest. Kommuninvest är en medlemsorganisation utan eget vinstsyfte, som företräder och bistår den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. De Gröna lånen syftar till att stimulera gröna investeringar, och ger en ränterabatt på 0,20 procent. Kvalificeringskraven är lite olika, beroende på vad man ska låna till. För nya eller befintliga byggnader gäller att energianvändningen är minst 15 procent mindre per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt Boverkets gällande byggregler.

– Tack vare vårt miljöarbete blir nu lånet på Sadelmakaregården billigare, konstaterar VD Lars Wijkmark.