Och det hade vi naturligtvis tänkt fira med tårtkalas för alla kommuninvånare. Men på grund av Corona-viruset får vi skjuta upp firandet till ett bättre tillfälle. Vi återkommer om detta. Till dess får ni hålla till godo med en historisk återblick:20 april 1980 bildades det kommunala bolaget Leihab, som stod för Lilla Edets Industri och Hantverks AB. Idag, 40 år senare, har mycket hänt. Numera heter vi ju AB EdetHus, men hann som bekant också heta Leifab under många år.

Fast AB Edethus historia började egentligen redan år 1971. Då slogs nämligen Lilla Edets köping, Lödöse och Inlands Torpe landskommuner samt en del ur Flundre landskommun (Åsbräcka) ihop till det som är Lilla Edets kommun. Samma år bildas Stiftelsen Edet Hus ur stiftelsen Edet Hus, Ströms Bostäder och stiftelsen Lödöse Bostäder. När Leihab väl såg dagens ljus 1980, präglades Lilla Edet sedan ett antal år av en brukskris.

– Det var en brutal omvandling kommunen upplevde. Göta Bruk lades ner, de andra bruken halverade antalet anställda och Lödöse varv lades ner. Syftet med Leihab var att bygga industrihallar för att skapa tillväxt och bromsa den negativa utvecklingen, minns Jörgen Hellman, som varit kommunalråd i Lilla Edet men även revisor i Leifab, och har kunnat följa såväl bolagets som kommunens utveckling under många år. När han var yngre, var dessutom hans pappa Sigge Hellman VD för Leifab.

– På den tiden var Leifab en mycket aktiv del av kommunens näringslivsutveckling, vilket man ju till viss del är ännu idag. Men idag har kommunen en egen näringslivsorganisation.

1990 slås Leihab ihop med Stiftelsen Edet Hus och det nedlagda Nya Göta Bruk, och får då det gemensamma namnet Leifab.

– Med Göta Bruk-området kunde man fortsätta skapa möjligheter för småindustrier. Ett år senare gick även kommunens egna fastigheter över i Leifabs ägande, eftersom man insåg att det var onödigt att ha dubbla fastighetsorganisationer i kommunen, berättar Jörgen Hellman.

Ytterligare ett år senare tar Leifab även över kommunens tekniska förvaltning, och 1993 säljs kommunens skogar till Leifab. 2016 går den tekniska förvaltningen tillbaka till kommunen, och 2017 sluts cirkeln: Lilla Edets Industri och Fastighets AB byter namn till AB EdetHus, och knyter därmed an till det gamla namnet. Fyrtio ganska händelserika år, alltså. Och när Jörgen Hellman ska sammanfatta dem, konstaterar han att Lilla Edet förändrats i grunden:

– Kommunen har gått från att vara en typisk bruks- och jordbruksbygd till att bli en förort till Göteborg, med allt vad det innebär. Många ser tillbaka på brukstiden med nostalgi, och den hade absolut sina fördelar, bland annat i form av social kontroll som gav en viss trygghet. Men den sociala kontrollen var ju samtidigt dess nackdel.

När det gäller EdetHus historia finns det en händelse han särskilt uppskattar:

– Det var när Storel etablerade sig i Göta. Efter många år av nedgång, fick vi plötsligt många nya arbetstillfällen. Vilket förstås även gav en positiv effekt på Leifabs ekonomi.

Lars Wijkmark firar själv åttaårsjubileum som VD på EdetHus. Innan dess var han anställd som jurist hos Fastighetsägarna i Uddevalla, och ryckte ibland in på konsultbasis hos dåvarande Leifab, bland annat i hyresförhandlingar. Han tycker att hans åtta år i bolaget varit mycket händelserika:

– Först och främst att vi fick motorvägen och en pendlingsstation i Lödöse. Det innebar att Lilla Edet plötsligt blev en förort till Göteborg, istället för en liten ort i närheten av Trollhättan. Jag upplever också en mer positiv anda i kommunen, mer av att glaset är halvfullt snarare än halvtomt, och det är roligt!

En annan milstolpe Lars vill lyfta fram, är det faktum att bolaget byggt 100 nya bostäder i kommunen de senaste åren. Detta genom bygget av Centrumhuset och Sadelmakaregården, liksom ombyggnaden av gamla kommunhuset. Där utöver har bolaget genom försäljningen av tomtmark i Göta, gjort det möjligt för BoKlok att bygga ytterliga 80 lägenheter.

Lars Wijkmark beskriver EdetHus AB som ett mycket välskött bolag, med en hög kreditvärdighet som pendlar mellan betygen AA och AAA. Dessutom med en god och stabil soliditet, trots de senaste årens stora investeringar. En viktig anledning är att man har flera ben att stå på – bostäder, samhällslokaler, industrifastigheter, vindkraft och skog – vilket gör bolaget mindre konjunkturkänsligt. Samtidigt ser Lars Wijkmark en framtida utmaning inom fem-sex år, i form av befolkningsökning och en kommande bostadsboom. Det kommer att behövas mer villabebyggelse men även lägenheter, och där kommer EdetHus in. Vilket i sin tur också betyder att EdetHus behöver tillskapa fler samhällslokaler.

– Det vore skoj att få uppleva en del av detta innan jag går i pension. Att ha fått arbeta med samhällsutveckling på det här sättet har varit oerhört roligt, och jag är tacksam över allt jag fått vara med om på så kort tid.

(Bild nedan: Denna fastighet var tidigare Göta Bruks kontor. När Leifab övertog bruket, flyttade man hit sitt kontor. Bilden är troligtvis från 1989 från Inge Ohlsons samlingar. Fotograf okänd)

(Bild nedan: Kommunalrådet Ulf Agervi, Leifabs VD Sigvard Hellman, landshövding Göte Fridh, länsrådet Hans Åkerlund och kanslichefen Jan Martinsson på inspektionstur till Nya Göta Bruk AB år 1989. Bilden från Inge Ohlsons samlingar. Fotograf okänd)(Bild nedan: Bild från invigningen av Polis- och brandstationen på Göteborgsvägen 55 & Kullåsgatan 10. Året är 1954 och idag ägs fastigheten av AB EdetHus. Foto Lennart Nyholm, ur EdetGruppens arkiv)(Bild nedan: AB EdetHus fastighet på Edsgatan 4A och 4B, då det var nybyggt år 1956. Foto Lennart Nyholm, ur EdetGruppens arkiv)