Sista helgen i november anordnade SABO (Allmännyttans Riksorganisation) sin årliga konferens Energikicken i Stockholm. Där lanserades Allmännyttans Klimatinitiativ, som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. EdetHus VD Lars Wijkmark sitter under 2018 och 2019 med i SABO:s VD-råd, och tillsammans med Berth Åkesson, som är ordförande i EdetHus styrelse, fanns han på plats på Energikicken för att skriva på klimatinitiativet:

– EdetHus har redan hunnit mycket långt när det gäller energianvändningen, vi använder inte mer än två kubik olja per år, och det används som back-up till våra pelletspannor. När det gäller att bli fossilfria har vi dock en bit kvar. Vi har flera elbilar och hybrider, men problemet är att hitta elbilar med dragkrok – och dragkrok är ett måste i vår verksamhet. Arbetsmaskiner som exempelvis gräsklippare och trimmer finns inte heller i dagsläget som fossilfria, men där får vi sätta vårt hopp till den tekniska utvecklingen, säger Lars Wijkmark.

Läs mer om Klimatinitiativet: https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/