En hel del hyresgäster har egna staket, markiser, tak eller altaner på uteplatsen – vilket inte är förbjudet på något vis. Men det finns regler kring detta, och man behöver ha ett tillägg till sitt hyreskontrakt.

Nu skärper EdetHus rutinerna kring alla sådana egna installationer. Om man till exempel vill montera markis på balkongen eller bygga skärmtak, altan, staket och liknande på sin uteplats, måste man först ha ett skriftligt godkännande av EdetHus när det gäller byggnation, materialval och kulör. Material och arbete betalas av hyresgästen och ska utföras fackmannamässigt. När arbetet är klart, ska hyresgästen kontakta EdetHus för besiktning och få ett besiktningsprotokoll på att installationen är godkänd. Om installationen är bygglovspliktig, ska hyresgästen ansöka om detta hos byggnadsnämnden, samt även stå för kostnaden.

– Allt detta är väldigt viktigt ur säkerhetssynpunkt, men också när det gäller ansvarsfrågan. Sådant som hyresgästen själv byggt eller låtit installera, är hyresgästens eget ansvar. Om man sedan flyttar och nästa hyresgäst inte vill ta över ansvaret, måste den första hyresgästen montera ner installationen vid flytt, säger Thomas Söder, besiktningsman och underhållskoordinator på EdetHus.

Aktuella hyresgäster kommer att få skriva under ett tillägg på sitt hyreskontrakt, där det egna ansvaret framgår. EdetHus gör fortlöpande inventeringar av balkonger och uteplatser, för att se vad som är byggt och hur det är gjort. Vissa hyresgäster är redan kontaktade angående detta. Om installationen inte är fackmannamässigt gjord eller brister på annat sätt, kommer hyresgästen att behöva åtgärda installationen eller ta bort den. Om EdetHus behöver ta bort den, får hyresgästen stå för kostnaden. Om allt är i sin ordning, får hyresgästen alltså skriva på ett tillägg till sitt hyreskontrakt.

– Om man som hyresgäst har planer på att bygga en altan till våren, eller sätta upp något slags tak, behöver man kontakta mig först så att jag får komma ut på plats och godkänna planerna. Sedan ska det hela också besiktas. Om allt görs i rätt ordning, slipper både hyresgästen och vi problem, avslutar Thomas Söder.

Fotnot: När det gäller installationer som redan var på plats vid inflytt, kan EdetHus demontera och återställa kostnadsfritt om inte ny hyresgäst vill ta över.