Nu gör EdetHus en justering i sin organisation, med tydligt avgränsade arbetsområden i syfte att säkerställa servicekvaliteten för alla våra hyresgäster. Den tidigare organisationen har delvis varit uppdelad utifrån geografiska områden – nu går vi istället mot renodlade affärsområden; Bostad, Lokal och Industri.

– Vi jobbar ständigt med att förbättra vår service, och nu växlar vi upp det arbetet för att skapa optimal ordning, pålitlighet och långsiktighet. Med den här förändringen blir ansvarsområdena på EdetHus mer fokuserade, där det är tydligt vem som har mandat att lösa olika saker. För oss är det viktigt att jobba så nära kunderna som möjligt, där de möter en person som är specialiserad på sitt område och har fokus just på ”sin” kund, säger förvaltningschef Mats Olsson.

Fotnot: På vår hemsida kan du se vilka som arbetar med vad: edethus.se/kontakt