Från och med januari blir personalorganisationen på EdetHus lite annorlunda. Tjänsten Fastighetsvärd kommer att ha ”egna” fastigheter som man ansvarar för, vilket även inkluderar ett visst budgetansvar. EdetHus har tidigare haft ett liknande upplägg, men nu blir det mer tydligt och avgränsat.

– Det här blir ett lyft både för hyresgästerna och personalen. Hyresgästerna å ena sidan kan känna en trygghet i att de vet vem från EdetHus som rör sig i området och som hjälper dem. Fastighetsvärdarna å andra sidan lär känna sitt område ordentligt och får bättre kunskap om både fastighetens och hyresgästernas behov. Det blir också betydligt mindre bilkörning vilket är viktigt med tanke på miljön, men också för att arbetet blir mer effektivt, säger VD Lars Wijkmark.

De flesta av de ”nya” fastighetsvärdarna har på olika sätt arbetat med fastighetsskötsel tidigare, medan det för några få blir något nytt. Alla fastighetsvärdar kommer att få relevant utbildning vare sig det gäller el och rör, arbete på tak, hyresjuridik, ekonomi eller annat. Allt för att personalen ska känna sig trygg med att man har de kunskaper som behövs för den typ av väldigt varierande arbetsuppgifter man ställs inför som fastighetsvärd.

Lars Wijkmark poängterar dock att felanmälningar även fortsättningsvis görs på samma sätt som tidigare, via hemsidan eller att man ringer 0520-49 41 19. Fastighetsvärdarna tar alltså inte emot några felanmälningar.

– Vår arbetsledare Raimo Proos kommer att ansvara för att alla felanmälningar åtgärdas, antingen av fastighetsskötarna själva eller interna/externa hantverkare.

Fotnot: Mer information om den nya organisationen kommer att skickas ut till hyresgästerna framöver, och sättas upp i trapphus.