Det började med en sprucken pelletspanna och slutar med svalka för solvarma pensionärer. Så kan det bli när EdetHus tekniske förvaltare Peter Larsson får en idé – och tar en riktig Oppfinnar-Jocke till hjälp.

Det är en enda röra utanför Pilgårdens äldreboende på Ström. Den forna gräsmattan är förvandlad till lerjord, eftersom man borrar för bergvärme. Två bergvärmepumpar ska det bli, för att ersätta den gamla pelletspannan som nu får gå till de sälla jaktmarkerna.

–      När jag var här i somras la jag också märke till hur solen gassade in på de två nybyggda avdelningarna, och jag led med de äldre – det blev ju väldigt varmt därinne. Jag började fundera på hur man skulle kunna lösa det problemet när vi ändå byter värmesystem, berättar Peter Larsson, teknisk förvaltare på EdetHus sedan snart ett år tillbaka.

Pilgårdens nya energisystem är därför inte bara vanlig bergvärme, utan en smart kombination av olika energilösningar som i slutänden ger 100 procent förnybar energi tack vare solen. Pilgården har sedan tidigare solfångare på taken för varmvatten, och nu kompletteras de med 466 solceller som producerar 140.000kWh el varje år. Detta samarbetar ihop med bergvärmen i ett mycket miljövänligt och effektivt system.

–      Större delen av den här byggnaden är ju gammal, och har idag en viss elförbrukning som vi inte vill ska öka i och med bergvärmeinstallationen. Genom de nya solcellerna tillverkar vi vår egen el, och sett över ett år använder vi lika mycket som vi producerar, säger Peter Larsson.

De befintliga solfångarna kommer att få en ny användning, när deras värme laddas i stora ”termosar” i källaren. Deras funktion är att producera varmvatten, men också att värma upp berget runt borrhålen under sommaren där värmen lagras till dess det blir kallare väder. Det i sin tur gör att värmepumparna inte behöver arbeta lika hårt, vilket får dem att dra mindre ström.

Och nu är det dags att presentera tidigare nämnda Oppfinnar-Jocke, nämligen Willy Ociansson från Värmland. Han är en av Sveriges främsta experter när det gäller energieffektivisering, och den som Peter Larsson tagit hjälp av för att sy ihop Pilgårdens nya, smarta energilösning.

–      Bergvärme är en fantastisk uppfinning, som en professor på Luleå Universitet tänkte ut på 80-talet. Med åren har tekniken utvecklats enormt och går att kombinera med andra lösningar på ett väldigt bra sätt, och det är precis det vi gör nu här på Pilgården, säger Willy Ociansson.

Till exempel kommer den luft som sugs in i byggnaden att med hjälp av svalkan i berget under huset omvandlas till kyla via en värmeväxlare, vilket i sin tur ger skön fläkt för boende och personal under heta sommardagar. En annan av lösningarna som används är Willy Ocianssons egen patenterade uppfinning, kallad EnergyBooster. Den utgörs av en tunn slang som sätts ihop med den vanliga bergvärmeslangen, och via denna tunna slang pumpas luft ner i bergvärmehålet. Genom de luftbubblor som bildas ökar man energieffekten på ett kraftfullt sätt. Dels blandas det stillastående vattnet om, vilket underlättar överföringen mellan borrhålets grundvatten och kollektorslangens vätska. Och dels drar bubblorna till sig nytt, energirikt vatten genom de vattenförande sprickorna i det omgivande berget.

–      På det viset höjer man alltså effekten av borrhålet. Luftbubblorna drar med sig det varma vattnet upp, vilket också betyder att pumparna inte behöver jobba lika hårt när det till exempel är kallt. Men det löser också problemet med nedkylning av berget runtomkring, och att det i vanliga fall kan frysa i borrhålet.

Både Peter Larsson och Willy Ociansson konstaterar att solen utgör hela energikällan i Pilgårdens nya, fiffiga anläggning:

–      Solen värmer berggrunden, som i sin tur värmer vattnet. Och solen driver solfångarna och solcellerna på taket. Den utgör även förutsättningen för HVO-oljan, som är baserad på vegetabiliska oljor och som används som bränsle för backup-pannan. För utan sol, ingen fossilfri olja, avslutar Willy Ociansson.

(Bild nedan: Från vänster Peter Larsson EdetHus, Willy Ociansson från WCTAB samt Christoffer Berglund från PEEKAB som sköter borrningen)