Med tanke på året som ligger bakom oss får vi försöka leva på hoppet, som det heter. Det vill säga att vi fortsätter att gneta på, fastän vi inte vet hur det kommer att bli i slutänden. Så låt oss göra det – kämpa för hoppet att det nya år som står i farstun blir ljusare och bättre!

Gott Nytt År önskar vi på EdetHus!