Startsida  /  Fakturahantering

Vi byter system och ändrar våra rutiner per 1 oktober 2022. Fakturor efter detta datum ska skickas i första hand som e-faktura, antingen som Svefaktura eller via Peppol-nätverket, enligt följande: 

Svefaktura 1.0: PEPPOL BIS Billing 3: 
GLN-nr 7340109103589 PEPPOL-ID 0007:5562062777
VAN-Operatör Tieto Sverige 

Samlingsfakturor kan tyvärr inte hanteras vid e-fakturering. 

Om möjlighet till e-faktura saknas, skickas fakturor via e-post till faktura@edethus.se

Faktura ska skickas som pdf-bilaga, en pdf per faktura och mejl. Vi kommer inte att läsa mejlen då dessa hanteras automatiskt. Frågor angående detta eller andra ekonomifrågor skickar ni till ekonomi@edethus.se.  

Fakturor ska vara märkta med referens hos oss samt det fullständiga ordernumret (8 eller 9 siffror) eller i förekommande fall projektnummer. Fakturor som skickas utan att följa dessa regler eller i felaktiga format kommer att returneras.  

Har Ni några frågor med anledning av ovan, tveka inte att ringa eller mejla oss. 

Med vänlig hälsning 

EdetHus  

Ekonomiavdelningen 

ekonomi@edethus.se, 0520-49 41 00 

Fakturaadress: Stenhusvägen 3, 463 35 GÖTA 

Org.nr: 556206-2777