Startsida  /  Fastigheter  /  LSS-boende

Skördevägen. Ström

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.

Ängshöken Lilla Edet

LSS-boende för sex brukare i centrala Lilla Edet som hyrs ut till Lilla Edets kommun

Trädvägen, Nygård

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Nytida.

Prässebäck, Lilla Edet

LSS-boende för sex brukare, som hyrs av Lilla Edets kommun.

Hamngatan, Lilla Edet

LSS-boende för fem brukare, som hyrs av Nytida