Stallarna på Ström och dess vara eller icke vara har väckt många känslor i kommunen, vilket är förståeligt. Det är en speciell och vacker byggnad, som man dock borde ha rustat upp redan för 30 år sedan.

Ett av AB Edethus uppdrag är att vi på olika sätt ska bidra till kommunens utveckling genom att kunna erbjuda prisvärda lokaler och bostäder. Kommunen beräknar att det behöver byggas omkring 300 bostäder i kommunen inom en femårsperiod, och Leifab har för närvarande planer på att bygga ungefär 100 av dem. Som en del av dessa planer ingår att bygga bostäder på fastigheten där Stallarna ligger. Svaret på frågan varför vi inte istället bygger på granntomten i stället är enkel – vi äger inte den tomten.

Att köpa den tomten för att bygga bostäder där, är därför ett dyrare alternativ, vilket därmed skulle ge högre hyror. I en framtid kan förmodligen någon byggherre ha intresse för att bygga bostäder på just den tomten, men Edethus vill i första hand bygga på mark vi redan äger.

Edethus underhåller sina fastigheter med de pengar som hyresintäkterna genererar, och några andra pengar finns inte. Vi kan också göra anpassningar och renoveringar om det finns en affärsmässighet i det – det vill säga en hyresgäst som är villig att betala den hyra som finansierar detta. Vi kan däremot inte ta underhållspengarna från våra skolor, serviceboenden och bostäder med mera, för att använda dem till att rusta upp en väldigt nedgången fastighet som Stallarna. Edethus förvärvade Stallet 1992, och enligt den utredning som gjordes 2015 var det uttjänt redan då det kom i vår ägo. Eftersom våra hyresintäkter där aldrig har kunnat generera pengar för underhåll, har det bara blivit det absolut mest akuta vi kunnat åtgärda.

Vi har en tid brottats med frågan om Stallarnas framtid utan att lyckas hitta några rimliga ekonomiska alternativ till rivning. Att renovera och bygga om Stallarna skulle resultera i hyresnivåer som vida överstiger marknadshyran i Lilla Edet.

En fråga som har ställts är varför inte Leifab säljer fastigheten till andra intressenter. Vi har absolut inget emot att sälja fastigheten. Men vid en värdering av fastigheten inför en försäljning utgår man inte från en befintlig byggnad, eftersom den är i dåligt skick. Istället utgår man från den tillåtna byggrätten. En byggrätt i Lilla Edet värderas till 800 –  1 000 kronor per kvm, och fastigheten i det här fallet har en byggrätt på ca 6 000 kvm. Detta skulle innebära ett pris som ingen hittills har erbjudit oss. Att sälja fastigheten till underpris skulle vara att skänka bort kommuninnevånarnas pengar, och skulle vara en typ av subvention till privata näringslivet som vi inte får göra.

Lars Wijkmark, VD.