Det går aldrig jättefort med detaljplaner, men arbetet med Lödöse Varv tar nu några steg framåt. Just nu undersöks varvsområdet närmare, inför en kommande detaljplan.

Det är kommunens planavdelning som är sysselsatta med ett programarbete över Lödöse Varv. Arbetet ska vara klart till hösten, och innehåller nio punkter som ska undersökas närmare.

– Det är ju ett stort projekt, så det finns en hel del att gå igenom, säger EdetHus VD Lars Wijkmark.

Det man tittar närmare på är bland annat geoteknik, arkeologi, översvämningsrisker, föroreningar i marken och trafikfrågan. En geoteknisk undersökning ska tala om var man kan behöva schakta bort, påla eller höja.

– Rasrisken just vid varvet är inte särskilt stor, eftersom där redan finns mycket utfyllnad av sprängmassor sedan tidigare, så marken är ganska fast. Däremot vet vi ju att det finns föroreningar som behöver tas upp, och att de är ganska koncentrerade till vissa områden. Det som nu behöver göras är en mer genomgripande undersökning, så att vi vet exakt hur det ser ut, säger Lars Wijkmark.

Trafiksituationen behöver också uppmärksammas, eftersom järnvägen skär av varvet från gamla E45:an. En annan fråga är älven, där man kan behöva höja vissa delar av marken på grund av framtida översvämningsrisk.

– Lödöse Museum är en annan viktig partner i programarbetet – finns det till exempel arkeologiska fynd i marken som man behöver ta hänsyn till? Det vet vi inte ännu.

Programarbetet beräknas vara färdigt i oktober, därefter ska EdetHus ta ställning till om man ska lämna in en ansökan om planbesked. Blir det en sådan, behöver den åtminstone tre år för att bli färdig. Under den tiden går man igenom alla förutsättningar i form av en fördjupad geoteknisk undersökning, vad som kan byggas var och hur grannar ställer sig. Om allt går som önskat, kommer Lödöse Varv att innehålla både lätt industri, bostäder och handel.

– För att ens ha chans att få bidrag till sanering, kräver Länsstyrelsen att man bygger bostäder på marken. Och i sådana fall kan vi få mellan 60-75 procent av saneringskostnaderna täckta.

Lars Wijkmark varvsområdet som en fantastisk möjlighet att skapa en helt unik stadsdel intill älven, med inspiration från Lödöses medeltidsarv.

– Kanske med bostäder i stil med de som finns i skånska Jakriborg, det tror jag skulle bli väldigt fint. Men det återstår mycket innan vi är där, avslutar Lars Wijkmark.

(Bild nedan: Skiss över Lödöse Älvstad, som Edet-födde visionären Hans Erngren drömde om redan innan EdetHus köpte Lödöse Varv)

(Bild nedan: Skånska bostadsområdet Jakriborg)