Under denna vecka (vecka 14) kommer EdetHus att inventera de båtar som ligger runt om Borydsjön. Alla båtar kommer att få en lapp med uppmaning om att ägaren ska kontakta EdetHus inom tre veckor. I annat fall kommer båten att forslas bort av Båtreturen och skrotas.

– Det ligger flera båtar i dåligt skick vid sjön, och om vi inte vidtar åtgärder nu riskerar plast och annat miljöfarligt att hamna i vattnet, säger Dennis Jägesten, arbetsledare på EdetHus miljöavdelning.

Vid ytterligare frågor, mejla dennis.jagesten@edethus.se