Vi vill göra er uppmärksamma på att vi inte plogar alla ytor som ni normalt kan använda under sommaren. För att minska risken för halkolyckor vill vi uppmana er att använda de plogade och sandade vägar som vi gör i ordning.