Thomas Söder är ett bekant ansikte för många hyresgäster i EdetHus. Nu har han fått en ny roll, i form av underhållsplanerare.

– Det är mer datorarbete än jag är van vid, och mycket nytt att sätta sig in i. Men vi får en mycket bättre koll på vad vi behöver göra för insatser.

Thomas Söder har tidigare arbetat som snickare på EdetHus, men även varit fastighetsvärd och gjort lägenhetsbesiktningar efter flytt. Lägenhetsbesiktningarna kommer han att fortsätta med, eftersom de ger en god kunskap om framtida underhållsbehov. Men han har också fått en ny roll, som underhållsplanerare. Tidigare var det fastighetschef Magnus Caspersons ansvar, men det tog alltför mycket tid från hans övriga uppgifter.

– När jag fick frågan av Magnus kändes det som en rolig utmaning, jag har jobbat på EdetHus sedan slutet av nittiotalet och det var dags att pröva något nytt, berättar Thomas Söder.

Rollen som underhållsplanerare innebär ett konstant arbete med inventering av alla de olika fastigheternas behov av åtgärder, både på kort och lång sikt.

– Akuta problem dyker ju alltid upp. Men det här handlar mer om löpande åtgärder som exempelvis slitage. Om vi har en långsiktig plan för det löpande, kan även behovet av akuta åtgärder minska. Vi får också en bättre budgetplanering, konstaterar Thomas Söder.

Hans arbete började i januari med statusbesiktning av de olika bostadsområdena, sedan väntar övriga fastigheter. Samtidigt kommer kontinuerlig information från fastighetsvärdarna och byggruppen. All samlad kunskap läggs sedan in i en Excel-fil med kostnadsställe, arbetsnamn, byggnad etc.

– Bara detta att sitta så mycket med en dator är nytt för mig, jag har ju mest varit ute på fältet och jobbat praktiskt. Excel är också en ny värld, men ju mer jag lär mig, desto roligare blir det! I mars gick jag en kurs i underhållsplanering i Göteborg, och då fick jag mer kött på benen.

Vissa saker blir dock ett smärre detektivarbete. Som att hitta riktpriser för olika arbeten, liksom bygga upp en kunskapsbank för olika intervaller när det gäller att byta tak, värmesystem, fönster, stammar…

– Det är mycket lättare med en nyproduktion som exempelvis Sadelmakaregården eller Centrumhuset, där är allt nollställt. Svårare är det med ett äldre bostadsområde där olika insatser är gjorda lite då och då, och det kanske inte finns dokumenterat när de åtgärderna gjordes. Då får man leta i gamla papper eller åka ut på plats och göra en uppskattning.

Eftersom EdetHus har ansvar för såväl bostäder som offentliga lokaler och industrifastigheter, är det ett tämligen digert arbete med att kartlägga och planera underhållet. Det som skrivs in i underhållsplanen blir inte alltid av när man har tänkt – då får man flytta runt och tänka om.

– Underhållsplanen är ett levande dokument, men det är ju också tanken.

Vissa arbeten är extra komplicerade och kräver omfattande logistik för att kunna lösas. Som den kommande renoveringen av Lindkullens kök.

– Lindkullen lagar mat även åt andra, så verksamheten måste kunna pågå hela tiden. Samtidigt har Lindkullen planer att flytta runt olika vårdavdelningar. Det är ett stort logistikproblem som kräver noggrann planering. Man måste även förbereda sig på oväntade saker. Det är en utmaning – men det är ju också det roliga med det!

Planen för Lindkullen gör Thomas tillsammans med Björn Lystell, som är arbetsledare för byggprojekt. De två gör sedan även själva arbetsbeställningarna – nyligen handlade det till exempel om fönsterbyte på en förskola.

– Även om mycket jobb återstår när det gäller att komma ikapp med underhållsplanen, är det en skön känsla att se hur den fylls på och man börjar få en överblick, avslutar Thomas.

(Foto: Vilket hockeylag Thomas Söder föredrar torde inte vara svårt att se…)