Denna vecka inleddes 2023 års hyresförhandlingar för EdetHus, och det är de tuffaste på länge. Hög inflation, stigande räntor och energipriser innebär ett ansträngt läge både för fastighetsbolag och hyresgäster.  

Häromdagen träffades representanter för EdetHus och Hyresgästföreningen för att förhandla fram 2023 års hyror. EdetHus har yrkat på en hyresjustering på 6,7 procent, vilket egentligen inte täcker de faktiska kostnaderna enligt EdetHus VD Sanny Mattelin:

– Vi hade behövt yrka ungefär tio procent, för det är så mycket som våra kostnader har ökat. Samtidigt har vi en stor förståelse för att många av våra hyresgäster har ett utsatt ekonomiskt läge, och därför har vi försökt sänka yrkandet till en absolut miniminivå.

Hyresgästföreningen å sin sida har signalerat att även 6,7 procent är för högt, och att man kommer att presentera ett motbud under förhandlingarna när man gått igenom EdetHus underlag.

– Vi har ett välgrundat underlag för våra krav, där vi utifrån vår budget kan visa hur varje tappad procent påverkar våra framtida möjligheter. Och alldeles oavsett hur förhandlingarna landar, kommer vi tyvärr att behöva göra nedskärningar i vårt planerade underhåll på bostadssidan, säger Sanny Mattelin.

Samtidigt konstaterar han att hyresförhandlingarna sker under mycket goda och respektfulla former, där man har förståelse för varandras ståndpunkter.

–  Vi har 90 dagar på oss att försöka komma överens, vilket jag absolut tror att vi kommer att göra, avslutar han.

 Den nya hyresjusteringen kommer att gälla från 1 april.