Hyran kommer att justeras från och med 1 juli 2021. Det är ett tvåårsavtal, med en justering på 14 kr/kvm och år fram till 31/3 2022. Från första april 2022 justeras hyran ytterligare med 12 kr /kvm och år.