I januari skrev vi om den nya insamlingen av matavfall i kommunen, som för EdetHus del skulle införas i maj. Nu har tidsplanen för hela projektet fått revideras. Den främsta orsaken är den ansträngda ekonomiska situationen i kommunen, som påverkat bland annat inköp av de avfallsbilar och anställning av den personal som krävs för projektets genomförande. Enligt den nya tidsplanen startar införandet etappvis med start i september 2020.

– Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle insamlingen i flerbostadshus och hos verksamheter startat i maj 2020. Hos privatpersoner i småhus skulle insamlingen inletts uppdelad i fyra etapper med start i september 2020. Enligt den nya tidsplanen startar insamlingen för samtliga istället etappvis i september 2020, säger Carlos Garcia, projektledare matavfallsinsamling.

Mer detaljerad information om de olika etapperna kommer presenteras på lillaedet.se/matavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under sommaren.

Man kan tyvärr inte heller utesluta att projektet försenas ytterligare på grund av den rådande Corona-situationen.