Strömsparken ägs av EdetHus, som de senaste åren även varit ansvariga för skötsel av parken när Verdandis avtal upphörde. Sedan första januari tar kommunen över driften, bortsett för den del som IK Bergaström arrenderar. Driften blir i nuläget i form av ett arrendeavtal, på grund av den nya sluss som ska byggas.

– En ny sluss påverkar även marken vi äger där, och vi måste göra en planändring för att kunna stycka av parken för försäljning. När Sjöfartsverket bestämt den nya slussens sträckning kan vi gå vidare och låta kommunen köpa marken, säger VD Lars Wijkmark.

Att kommunen ska ta över driften är något EdetHus önskat länge. Man har nämligen inte fått full kostnadstäckning för skötseln av parken, utan fått stå för en del av kostnaderna själva.

– Att på detta vis sponsra kommunen kan i lagens ögon ses som så kallad ”medelsöverföring” och är inte tillåtet. Våra hyresgäster ska inte betala för sådant som alla kommuninvånare nyttjar. Därför är det mycket bra att kommunen nu tar över driften och senare även ägandet av parken, avslutar Lars Wijkmark.