EdetHus har nyligen satt upp nya laddstolpar på sin parkering, i ett pilotprojekt som man gör tillsammans med Rexel.

Laddstolparna används mest för firmabilarna, berättar Magnus Casperson som är fastighetschef på EdetHus:

– Men personalen kan självklart också ladda sina egna bilar liksom tjänstebilar, och då dras kostnaden antingen via lönen eller så betalar man direkt via en app.

Rexel är ett börsnoterat företag med huvudkontor i Frankrike, och säljer materiel för elförsörjning i alla typer av byggnader. Målsättningen är att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar – bland annat är man en av världens största distributörer av solenergiprodukter.  Rexel säljer även laddsystem för el- och hybridbilar, med lösningar speciellt anpassade för exempelvis fastighetsägare, butiker och kommuner.

– För att det ska funka att ha laddhybrid eller elbil, måste det finnas goda laddningsmöjligheter både vid arbetsplatser, hemma och där människor parkerar sina bilar, säger Ulf Lagerqvist, ansvarig för tjänstebilar samt kvalitet, miljö och upphandling på Rexel Sverige.

30% av Rexel Sveriges tjänstebilar är laddhybrider, och eftersom de olika verksamheterna runt om i landet ofta besöker varandra, är det självklart viktigt att ha tillgång till laddmöjligheter när man parkerar. På många av Rexels drygt 60 filialer i Sverige har också ett antal laddstolpar installerats, främst för att erbjuda kunderna möjlighet att ”tanka” hos Rexel medan man är i butiken och handlar eller hämtar beställt elmateriel.

EdetHus äger fastigheten i Göta där både Rexel och EdetHus har sina kontor, och totalt finns nu nio laddstolpar med 18 laddplatser på parkeringen utanför.

– De är dessutom utrustade med den senaste tekniken, där stolparna är uppkopplade och man kan ladda och betala via en app. Samtidigt går teknikutvecklingen snabbt på den här fronten, och som leverantör måste vi hela tiden ligga i framkant, säger Ulf Lagerqvist.

Teknikutvecklingen gäller även elbilarna och deras batterier, som fått en hel del kritik. Själva tillverkningsprocessen är – precis som för vanliga bilar – kostsam när det gäller utsläppen. Särskilt batteritillverkningen är energiintensiv, och sker idag framförallt i länder med hög fossilandel i energiproduktionen. Även vid utvinningen av vissa sällsynta metaller som behövs, finns det problematiska leverantörsförhållanden utifrån sociala och miljömässiga perspektiv.

– De frågorna har nu fått större fokus hos tillverkarna, och jag är övertygad om att även den tekniken kommer att förbättras avsevärt inom de närmaste åren. För hur vi än gör, behöver vi minska antalet bilar som går på fossila bränslen, och omställningstakten kommer accelerera de kommande åren.

(Nedan: Ulf Lagerqvist på Rexel)