Så här i början av 2019 känns det bra att ha ett expansivt år i ryggen. Under 2018 hände många saker, särskilt på Ström: Vi byggde 40 nya bostäder, ett nytt LSS-boende och ny skolpaviljong på Strömskolan. Dessutom byggde vi en ny förskola i Ryrsjön. Lilla Edets kommun växer – strax före årsskiftet passerade vi 14 000 invånare, vilket vi aldrig haft tidigare. Här har EdetHus en viktig uppgift att fylla med nya bostäder, skollokaler och omsorgsboenden som räcker till.

Nu blickar vi framåt mot 2019. Det första som var tänkt att hända var att de planerade bostäderna på Ängshöken skulle upphandlas. I den nya budgeten som klubbades igenom i riksdagen försvinner tyvärr investeringsstödet för nybyggnation av bostäder. Med de byggkostnader som råder i nuläget och utan investeringsstöd, kommer kalkylen inte att gå ihop när det gäller Ängshöken. Men vår förhoppning är att vi under året ska hitta en öppning.

Detta innebär å andra sidan att bytet av kök, badrum och stamledningar på Hantverkargatan troligen kan tidigareläggas.

Vi ska också ägna oss åt programarbetet för den nya F-6-skolan i Gossagården i Lödöse, vilket innebär att vi ska titta på vilken typ av lokaler vi ska ha. Och på tal om Lödöse, fortsätter även programarbetet för framtidsplanerna på varvsområdet. Tanken här är ju att skapa såväl bostäder som olika verksamheter, och även båtplatser. Med cykelväg till tågstationen är vi övertygade om att Lödöse Varv kan bli en fantastisk plats att bo och verka på!

När det gäller Badhuset väntar vi på att kommunen ska bestämma sig för om där ska bli nytt vattenverk eller inte. Blir det inget vattenverk, river vi Badhuset och bygger de bostäder där som vi tänkt, med fin utsikt över älven.

Sjävklart är även andra saker på gång, men det återkommer vi om!