Som många av er säkerligen har noterat så har P4 väst gjort ett inslag angående EdetHus firmabilar.

Inslaget påstod att vi bröt mot de skatteregler som säger att en medarbetare kan använda firmabilen ett fåtal tillfällen. Definitionen av ett fåtal tillfällen är 10 tillfällen eller 100 mil. Då uppstår genast frågan vad ”tillfällen” är. EdetHus tolkning har sedan 2005 varit att ”tillfälle” är varje gång en anställd fått ut bilnyckel till bilen. Vi har inte haft anledning att ifrågasätta denna tolkning, då det inte har funnits någon skriftlig information hos Skatteverket om vad ”tillfälle” är. Skulle ”tillfälle” vara som EdetHus har tolkat saken, så har ingen anställd överskridit 10 tillfällen.

Enligt journalisten framgår det dock tydligt att ”tillfällen” är detsamma som dygn, eftersom en tjänsteman på Skatteverket gett honom den informationen. Är reglerna som journalisten hävdar, så är det en medarbetare som lånat bilen i 13 dygn och en annan i 11 dygn.

Att dessa regler varit tydliga kan vi inte hålla med om. För att få ett klargörande, mejlade jag Skatteverket och fick följande svar:

19 jan. 2019 kl. 09:59 skrev Skatteverket:
Hej, Det stämmer att om en anställd lånar en bil eller en lastbil (ej husbil) så är inte tillfälle detsamma som påbörjat dygn, det är rätt tolkat./ Med vänliga hälsningar Ramona Skatteverket.
Skatteupplysningen: 0771-567 567

Fråga/ärende:

Om det nu inte är dygn, vad är då Skatteverkets tolkning av ”tillfälle”? /Lars Wijkmark VD

26 jan. 2019 kl. 08:28 skrev Skatteverket :
Hej, Varje dygn bör anses som ett tillfälle även om det ingår flera delsträckor. Om en anställd lånar en bil över dagen eller över natten bör detta alltså räknas som ett tillfälle. Om den anställde lånar bilen över en helg, från fredag till måndag, bör det räknas som tre tillfällen, såvida inte den anställde kan visa att enbart en eller två resor gjorts. /Med vänliga hälsningar Per”

Jag fick alltså två olika svar av Skatteverkets tjänstemän. Intressant nog kom den 6 februari ett förtydligande på Skatteverkets hemsida, där man förklarar hur ett ”tillfälle” ska tolkas. Detta har tidigare inte funnits.

Vidare förekom tyvärr fler felaktiga påståenden i radioinslaget. Exempelvis påstods att medarbetare som har beredskap enligt bolagets regler, inte får lämna kommunen. Den enda regel vi har är att de skall kunna inställa sig inom 30 minuter. Vi har medarbetare i både Trollhättan och Vänersborg. Att vi inte dokumenterat hälften av våra utlåningar är också en sanning med modifikation; vi har dokumenterat varje gång någon lånat bil, dock inte varje dygn hen har haft bilen. Detta på grund av att vi tolkat reglerna olika.

Nu finns alltså ett förtydligande hos Skatteverket, vilket vi självfallet kommer att rätta oss efter.

/Lars Wijkmark, VD EdetHus AB