I slutet av förra året satte vi vårt hopp till de kommande vaccinationerna mot Corona. Precis när restriktionerna lättade i höstas kom omikron-varianten, och nu står vi inför nya restriktioner igen. Och kanske behöver vi leva med olika Corona-varianter under en tid framöver. Under tiden får vi fortsätta ta ansvar på de sätt vi kan; hålla avstånd, tvätta händerna och jobba hemifrån där det är möjligt.

För EdetHus del var 2021 också präglat av en hel del projekteringsarbete, för att vi under 2022 ska kunna komma igång med olika byggprojekt som står och stampar i farstun. Som exempelvis de efterlängtade trygghetslägenheterna på Ängshöken, där vi strax efter årsskiftet går ut med en upphandling.

Vi kommer också att bygga om Lärcentrum vid Fuxernaskolan till grundskolelokaler, liksom någon form av utbyggnad av Strömskolan som behöver mer utrymmen.  Projekterat har vi även gjort för en ny idrottshall vid Fuxerna, vilket blir ett välbehövligt tillskott i vår växande kommun. Dock kommer byggstart trolige inte att bli förrän 2023.

En ny brandstation är efterlängtad av kommunens räddningspersonal, eftersom den nuvarande byggnaden inte är optimal för ändamålet. Här är planen att använda Juno-tomten vid Hercules industriområdet. I januari får vi veta om det blir just den tomten, och isåfall blir det EdetHus som får i uppdrag att bygga den nya brandstationen eftersom Juno-tomten ägs av oss. Och det skulle naturligtvis vara ett spännande projekt!

I övrigt har vi ägnat mycket tid och kraft det gångna året åt olika former av underhållsarbete. Bland annat kom vi i mål med den största underhållsinsatsen i vår historia, nämligen ventilationsbytet på Fuxernaskolan. I samband med detta har vi även bytt tak, golv, fönster och målat. Liknande renoveringar har vi även gjort i flera av kommunens olika byggnader.

Ett riktigt roligt projekt vi hade under 2021 var att lyfta utomhusmiljön på våra äldreboenden, där vi med hjälp av trädgårdsarkitekterna Charles och Anette Granström från Lödöse såg till att Pilgården, Lindkullen och Soläng fick blomstrande rabatter och trevliga sittplatser som våra äldre kan njuta av!

På personalsidan har vi haft en del omsättning under året, liksom fortsatt med vår omorganisation som inleddes 2019.  Vi har sedan i somras en ny ekonomichef och förvaltare, och dessutom en helt ny funktion i form av en förvaltningsassistent. Driftsidan har utökats med fler specialister, eftersom vi sett att detta behövs när förvaltningsarbetet blir alltmer tekniskt komplicerat. Nu söker vi även en projektledare, och när denne är på plats torde vi ha en tämligen komplett personalgrupp, rustad för framtiden.

Och apropå framtiden, kommer 2022 även att präglas av en uppdatering av våra gamla värmesystem. EdetHus ambition är ju bland annat att fasa ut pelletspannorna och därmed även backup-pannorna som eldas med olja. I år blev vi klara med den nya energilösningen på Pilgården, som kommer att få en fortsättning på avdelningarna Dalen och Gränden. När det gäller bostadssidan är det hög tid för Ljungkullen att få sitt värmesystem bytt till något bättre och mer stabilt. Miljö- och klimatarbetet är ett ständigt fokusområde för oss, eftersom vi gått med i Allmännyttans klimatinitiativ med målet att vara fossilfria 2030.

Förutom denna lilla rapport, vill jag uttrycka en from förhoppning om ett bättre 2022 ur Corona-synpunkt, och samtidigt önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!