”Mycket spännande”, tycker EdetHus VD Lars Wijkmark om sin insats i Allmännyttans VD-råd, där han fått möjlighet att påverka, dela erfarenheter och hämta hem nya kunskaper. 

Under de senaste två åren har EdetHus VD Lars Wijkmark suttit med i Sveriges Allmännyttas VD-råd. Sveriges Allmännytta är allmännyttans riksorganisation, och rådet består av tolv VD:ar från olika bostadsföretag runt om i landet som byts ut vartannat år. Tillsammans med Sveriges Allmännyttas egen VD driver man utvecklingsfrågor, svarar på remisser och gör studiebesök, bland annat.

–      Det har varit två väldigt intressanta år, och extra roligt att ett bolag från en så liten kommun som Lilla Edet fått möjligheten att få vara med, konstaterar Lars Wijkmark.

En gång i månaden (utom under sommarmånaderna) har VD-rådet träffats i Stockholm, där man ägnat mycket tid åt att hantera och besvara remisser i bostadsfrågor som rör allt från sophantering till energiskatter. En fråga som behandlades mynnade ut i en ny lag från 1 oktober, när det gäller andrahandsuthyrning:

–      Nu kan man bli vräkt utan förvarning om man utan lov hyr ut i andra hand. Om man dessutom säljer eller köper ett andrahandskontrakt, riskerar man fängelse. Vi är mycket nöjda med den lagskärpningen.

En stor och viktig fråga inom Allmännyttan är bostadsförsörjningen och de höga byggpriserna. För att underlätta för sina medlemsföretag har Sveriges Allmännytta tagit fram en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus. Husen upphandlas antingen via ramavtal eller med hjälp av ett särskilt upphandlingsstöd.

–      Vi har också varit i Strömstad och tittat på deras modell, där man istället för att ha kravlistor på hundratals sidor till byggföretagen nöjer sig med några få sidor av grundläggande krav. Då får entreprenören större frihet att använda egna processer och koncept, vilket gör byggandet billigare. Och beställaren slipper en massa krångligt projekteringsarbete.

Att dela erfarenheter och kunskaper med kollegor från rikets alla hörn har varit berikande och roligt, tycker Lars Wijkmark. Behoven för allmännyttan ser väldigt olika ut, beroende på var i landet man verkar.  Malmö har helt andra utmaningar är Bengtsfors, till exempel.

–      Jag har lärt mig en hel del och fått nya perspektiv, men också fått möjlighet att dela med mig av de erfarenheter jag samlat på mig efter trettiofem år i den här branschen. Vi kunde bland annat hjälpas åt när GDPR skulle införas, genom att vi delade upp arbetet mellan oss, som vi sedan sammanställde till en gemensam GDPR-policy för de medlemsföretag som satt i VD-rådet. Vi som suttit med i VD-rådet de här två åren har lärt känna varandra rätt väl, och det är roligt att kunna fortsätta ha kontakt för att utbyta idéer och erfarenheter.

(Bild nedan: Kombohus i Smygehamn, ett av Allmännyttans nyckelfärdiga hus som kommunala bostadsföretag kan upphandla)