Lindkullens äldreboende har fått en energilösning som tar tillvara överskottsvärmen i fjärrvärmecentralen och ser till att den istället bidrar till att värma varmvattnet.

EdetHus tekniska chef Peter Larsson har under sitt yrkesliv funderat ett antal gånger över varför man inte tar vara på överskottsvärmen som alltid bildas i pannrum och undercentraler.

– Samtidigt som det behövs energi för uppvärmningen, så försvinner överskottsvärme ut i tomma intet. Det är ju väldigt dumt, men någon bra teknisk lösning har inte riktigt funnits, säger han.

Lindkullens äldreboende är kopplat till kommunens fjärrvärme, och i undercentralen i källaren är det ordentligt varmt – helt i onödan. Dessutom mår elektroniken i en undercentral inte bra när det är så varmt, den börjar slitas vid 28 grader, konstaterar Peter Larsson.

– Men med hjälp av vår energikonsult Willy Ociansson har vi nu installerat en VVC-booster som fångar in överskottsvärmen som blir till ny energi i varmvattenrören.

I alla större fastigheter och flerfamiljshus finns det någon form av  varmvattencirkulation (VVC) nära varje tappställe för att väntetiden på varmvatten ska bli så kort som möjligt. Samtidigt blir det värmeförluster i rören av det ständigt cirkulerande vattnet, eftersom ledningarna är långa. Vid varje ”varv” måste värmeförlusten åtgärdas med ny energi så att temperaturen inte understiger de kritiska 50 graderna, för då finns det risk för legionellabakterier. Samtidigt ventilerar man bort överskottsvärmen i undercentralen, istället för att den får göra nytta. Willy Ociansson hade precis som Peter Larsson funderat över hur man skulle kunna ta tillvara överskottsvärmen, och kom på en genial och samtidigt superenkel lösning:

– Man kopplar helt enkelt bort returcirkulationen från fjärrvärmeväxlaren och kör in varmluften från undercentralen i en värmepump, och kan på det viset återvärma cirkulationsvattnet.

Själva värmepumpen bygger på samma princip som de som sitter på många villafasader. I det här sammanhanget kallas den VVC-booster och är en uppfinning som Willy Ociansson har patent på. Den ger inte bara en miljövinst utan också en ekonomisk sådan; vanligtvis brukar tio grader gå förlorade i en fastighets VVC, och måste köpas in igen från fjärrvärmenätet. Med VVC-boostern tar man istället hand om den värme som försvinner ut i undercentralen, och som man redan betalat för.

Visserligen drar värmepumpen energi, men den producerar fyra gånger mer energi än den förbrukar. Och nu ska likadana VVC-boosters installeras på Tingbergsskolans och Strömskolans pelletspannor.

– Det är installationer som kommer att betala sig väldigt snabbt. Dessutom blir det torrt och svalt i undercentralerna, vilket elektroniken trivs mycket bättre med, avslutar Peter Larsson på EdetHus.